20 januari 2017

Straatsburg deze week: 16/01-19/01

Nieuwe voorzitter Parlement

Na vier stemrondes werd op dinsdag 17 januari EVP-kandidaat Antonio Tajani verkozen tot nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. Deze functie zal hij de komende 2,5 jaar op zich nemen. Mijn Italiaanse partijgenoot kon vanaf het begin rekenen op de steun van de liberale ALDE-partij met wie we een pro-Europees samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. In de toekomst zullen we nauwer samenwerken om zo het hoofd te bieden aan het opkomend populisme.

Herkozen

Op woensdag 18 januari heb ik mijn eigen verkiezing gewonnen. Ik ben herkozen als EVP-coördinator - woordvoerder van mijn fractie - in de Commissie Regionale Ontwikkeling. Mijn EVP-collega’s hebben mij het vertrouwen gegeven en mij met unanimiteit verkozen. Het is een eer en een uitdaging om de komende 2,5 jaar mijn werk voort te kunnen zetten. Als u wilt weten wat voor mij de uitdagingen zullen zijn, kunt u kijken naar het interview dat aan de stemming voorafging.

Big Data

Tijdens de plenaire vergadering op donderdag 19 januari heb ik gesproken over de ontwikkeling van de ‘big data’ economie. Europa moet actie ondernemen om haar achterstand in te halen op de Amerikanen die koploper zijn. Europa hinkt voornamelijk achterop omdat we te verdeeld zijn. Daarom pleit ik voor één Europese interne markt voor Big Data in plaats van 28 verschillende markten. Hiervoor hebben wel meer goedopgeleide experts nodig. Anders zullen de Amerikanen ons de kaas van het brood blijven eten. Europa zal daarom de ‘European Data Science Academy’ ondersteunen zodat wij de nodige experten kunnen opleiden. Zelf ben ik in Brabant actief met een gelijkaardig project, het ‘Brabant Network for Data Science’. Het is de bedoeling om curricula voor data science training te ontwerpen. Bovendien kunnen we ook zo de kwaliteit van data garanderen om de strijd aan te binden met ‘fake news’ en propaganda.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.