17 februari 2017

Straatsburg deze week: 13/02-16/02

 

CETA-akkoord

Deze week stonden er meer dan 30 rapporten op de agenda ter stemming. Het rapport dat het meest in het oog springt, is uiteraard het CETA-akkoord. Het handelsverdrag met Canada is door een grote meerderheid in het Parlement goedgekeurd. Het is een goede zaak dat het akkoord er komt, omdat het banen en groei creëert. Het zal een stimulerende invloed hebben op onze mkb’s. Daarbij hebben de lidstaten de garantie dat Europese standaarden gerespecteerd zullen blijven. Bovendien is het een antwoord van de EU en Canada op het protectionistisch beleid van de Amerikaanse president Trump. Europa staat voor samenwerking en openheid met gelijkgezinde partners. Dat dit een zeer belangrijke overeenkomst is, blijkt uit de aanwezigheid van de Canadese eerste minister Justin Trudeau, die het Parlement toesprak. Een primeur in de geschiedenis van het EP.

Evaluatierapport regionale ontwikkelingsfondsen

Ook mijn eigen rapport, “Investeren in groei en banen - het maximaliseren van de bijdragen van de Structuur - en Investeringsfondsen”, is door het Parlement goedgekeurd met een ruime meerderheid van 493 stemmen. EU-investeringen moeten sneller, eenvoudiger en dichter bij de burger. Daarom maak ik onder meer de aanbeveling dat er beter gecommuniceerd wordt over de succesvolle investeringen die de EU doet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.