14 maart 2017

EU vuurwapenwet aangenomen: meer veiligheid maar ruimte voor sportschutters en jagers

 

Vandaag stemde het Europees Parlement in Straatsburg over de Europese vuurwapenwet. Diverse aanslagen vragen om een strikte aanpak van illegaal bezit en smokkel van zwaar wapentuig: safety first!

Dankzij de EVP-fractie is er een evenwichtig akkoord bereikt tussen enerzijds de rechten van legale wapenbezitters en een verscherpte veiligheid anderzijds. Nederland heeft als voorbeeld gediend bij het opstellen van de nieuwe wet. Sportschutters, jagers en musea kunnen hun beroep en hobby blijven beoefenen. Wel is het zo dat de wetgeving rond het bezit, controle op en gebruik van semi-automatische wapens omwille van de veiligheid weloverwogen verstrengd is. Vooral wat betreft het maximaal aantal kogels in het magazijn. Door het bereikte compromis kunnen jagers blijven jagen en zo bijdragen aan ons wildbeheer. Dit akkoord vormt de beste uitkomst die wij als CDA konden verwachten: niet wetsgetrouwe burgers als jagers en sportschutters worden nu aangepakt, zoals de EU-Commissie wilde, maar illegale wapensmokkel en zwaar wapentuig.

Zo gaat er een maximum gelden van 20 kogels in legale, halfautomatische wapens met een lange loop. Voor dergelijke wapens met een korte loop wordt het maximum 10 kogels. Verder worden de lidstaten verplicht de psychische en medische geschiktheid van legale wapenbezitters te monitoren. Verder moeten alle componenten van legale vuurwapens worden gewaarmerkt en opgeslagen in databases, die de EU-landen onderling delen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.