04 april 2017

Europese testbevoegdheid voertuigen nodig

Het Europees Parlement stemde vandaag over de Europese aanpak van emissiefraude en markttoegang voor nieuwe auto's. De auto-industrie heeft de consument willens en wetens bedonderd. Als we dergelijke fraude en bestuurlijke nalatigheid in de toekomst willen voorkomen, dan moet het toezicht sterk verbeterd worden.

Een testbevoegdheid voor de Europese Commissie is daarom nodig. Het is onbegrijpelijk dat lidstaten zich nu nog tegen een dergelijke bevoegdheid verzetten.

We moeten oppassen voor symboolpolitiek: Ik ben voor een Europese testbevoegdheid, maar tegen een Europese agentschap. Het is een oude Europese reflex om voor ieder probleem een agentschap op te richten. De Groenen hebben van dit agentschap nu een totempaal gemaakt, terwijl we daarmee effectief toezicht op de markt jarenlang vertragen en bovendien de nationale autoriteiten de dans ontspringen.

Daarnaast wordt de huidige Europese richtlijn in nationale wetgeving nu zo verschillend geïnterpreteerd, dat de interne markt op dit moment niet goed functioneert. Om de consument beter te beschermen gieten we deze regelgeving nu in de vorm van een verordening. Deze is direct op dezelfde manier in alle EU-landen geldig.

 In het wetgevende rapport over de zogenaamde typegoedkeuring voor nieuwe voertuigen stelt het Europees Parlement dat er een versterkt nalevingsforum moet worden opgericht. Nationale testautoriteiten nemen deel aan dit forum, testresultaten moeten toegankelijk zijn via een publiek databank en het forum moet ook een keer per jaar derde partijen toelaten.

In ons onderzoek naar de emissiefraude is keer op keer duidelijk geworden dat er gebrek is aan transparantie en kritische toetsing van derde partijen, zoals andere nationale testautoriteiten en wetenschappelijke onderzoeksbureaus. We moeten af van geïsoleerde acties in de lidstaten, het toezicht moet naar een Europees niveau getild worden. Immers, vreemde ogen dwingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.