19 mei 2017

"Structurele veranderingen in hogere versnelling": officieel ondertekend

Op 27 april heeft het Europees Parlement mijn voorstel aangenomen voor een nieuw uniek EU-breed steunprogramma voor lidstaten. Dit programma heeft als doel lidstaten te ondersteunen bij het doorvoeren van de hervormingen die nodig zijn voor meer groei en banen. Steun kan onder andere geboden worden door middel van het organiseren van workshops, het uitbreiden van IT capaciteit en uitwisseling van expertise tussen lidstaten.

Voor dit programma is een budget beschikbaar van 142.8 miljoen Euro, afkomstig uit de gelden van de Europese Structuur-en Investeringsfondsen. “Drie-vierde van de landen specifieke aanbevelingen worden al ondersteund door de Regiofondsen. Dit programma vormt een mooie koppeling met reeds bestaande programma’s. Samen meer vaart maken in hervormingen, met additionele steun voor een bredere scope zoals voor bestrijding van fraude, corruptie en fiscale capaciteit. Hiermee vergroten we ook het effect van de vele fondsen die de EU beschikbaar stelt.” Na de positieve ervaring met een taskforce voor Cyprus en Griekenland wordt nu gekozen voor een verbreding naar alle lidstaten.

De verschillen in het uitvoeren van de afspraken in het Europees Semester zijn te groot. Je hebt achterblijvers en voorlopers. Binnen dit nieuwe programma kunnen de achterblijvers met de ervaring van de voorlopers sneller naar groei en banen. Met de invoering van dit programma vinden we een beter evenwicht tussen de wortel en de stok: we moeten de lidstaten niet alleen straffen wanneer ze bepaalde doelstellingen gesteld door het Stabiliteits- en Groeipact niet halen. Maar ook steun bieden bij het realiseren van vereiste hervormingen. Een positieve stap!

EP-053376A_LEX_Lex signing

Op 18 mei is mijn voorstel officieel ondertekend door Antonio Tajani, de voorzitter van het Europees Parlement. Nu al tonen verschillende lidstaten interesse om gebruik te maken van dit steunprogramma om de nodige hervormingen versneld door te voeren. Het is een goede ‘practice’ voor lidstaten om op deze manier ervaringen uit te wisselen. Aan de bak, zou ik zeggen!

Wilt u meer weten over dit programma? Klik hier of lees er meer over in mijn artikels "Structural changes to a higher gear" of "Jobs and Growth: Can innovative structural reforms help the EU shift into a higher gear?"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.