19 mei 2017

Straatsburg deze week: 15/05-18/05

Op woensdag 17 mei gingen 389 Europarlementariërs - waaronder de voltallige CDA-delegatie - tegen 221 akkoord om stappen te ondernemen tegen Hongarije. Deze zogenaamde artikel 7-procedure is de zwaarste strafmaat die de EU ter beschikking heeft en kan, in het uiterste geval, het stemrecht van Hongarije in de Europese Raad van Ministers afnemen. Zo ver is het nog niet. Er komt eerst een onderzoek.

Een meerderheid van het Europees Parlement vindt dat er sprake is van ‘ernstige achteruitgang van de rechtsstaat, democratie en grondrechten’. Het CDA heeft deze resolutie gesteund uit bezorgdheid over de staat van de Hongaarse democratie. Het EP roept de Hongaarse premier Orbán op om zijn omstreden wetswijzingen, zoals de hoger onderwijswet, aan te passen. We roepen dan ook de Europese Commissie op om goed te controleren wat Hongarije doet met gelden ontvangen uit EU-fondsen.

Op donderdag 18 mei is mijn voorstel voor een nieuw, uniek EU steunprogramma voor lidstaten officieel ondertekend door Antonio Tajani, de voorzitter van het Europees Parlement. Eerder had het Europees Parlement mijn voorstel al aangenomen op 27 april. Nu al tonen verschillende lidstaten interesse om gebruik te maken van dit steunprogramma om de nodige hervormingen versneld door te voeren. Het is een goede ‘practice’ voor lidstaten om op deze manier ervaringen uit te wisselen.

Diezelfde dag was er een debat in de plenaire vergadering over de toekomst van het Europees regionaal beleid. Wat zijn de toekomstige perspectieven voor technische bijstand? Onze regio’s verdienen een goede financieringsmix. We hebben dan ook gedebatteerd over een gebalanceerde verdeling van verschillende financieringsinstrumenten en subsidies voor het regionaal beleid vanaf 2020.

Er was een resolutie voorbereid waarin de verschillende standpunten en belangrijkste thema’s worden toegelicht. Deze resolutie is goedgekeurd met 20 stemmen tegen 4 en 13 onthoudingen. Op initiatief van de EVP groep, zal de rapporteur het rapport over de relatie tussen regionale beleidsinstrumenten en het Stabiliteitspact verder uitwerken. Daarom heeft de EVP uiteindelijk besloten zich in dit stadium te onthouden bij de stemming.

U kan hier mijn toespraak terugkijken of mijn spreekpunten raadplegen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.