21 december 2017

Bezoek aan China: 3 jaar gast-professor

In de week voor kerstmis heb ik een bezoek gebracht aan Peking. Ik ging daarbij in op een uitnodiging van de Beijing Normal University, de post van gast-professor te aanvaarden aan de system science faculteit.  Zij houden zich bezig met “mijn” onderwerp van het regionaal en stedelijk beleid. Met name de Europese aanpak van “Smart cities” en “Smart specialisation” staan in de belangstelling. China maakt een snelle verstedelijking door en is geïnteresseerd in de stedelijke ontwikkeling in Europa. De culturele diversiteit in Europa springt in het oog; in China is de schaal van de Urbanisatie groter. Het Europees Parlement heeft gelden vrijgemaakt voor samenwerkingsprogramma’s zoals “World Cities”, waaraan ook Chinese steden deelnemen. In de afgelopen jaren hebben al ruim 200 bestuurders van Chinese steden meegedaan aan een uitwisselingsprogramma. De belangstelling van de Normal University voor onze EU-aanpak legt de basis voor de uitnodiging hieraan te werken als gast-professor voor de komende 3 jaar.

vlnr.: Han (Vice-President van BNU Systems Science), Lambert van Nistelrooij, Di (President van BNU Systems Science) , Marijn Verhees (Beleidsmedewerker Lambert van Nistelrooij) en Cai (Vice-President van BNU Systems Science)

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.