21 februari 2018

Bouwsector voorlopig uitzonderen van Europese E-card

Op woensdag 21 februari debatteerde de commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) van het Europees Parlement over het wetsvoorstel om invoering van een ‘E-card’, een elektronische, snellere methode voor landen om te kunnen beslissen over toegang van dienstverlenende bedrijven uit het EU-buitenland tot hun nationale markt. Ik wil een uitzondering voor de Nederlandse bouwsector om de handhavingsproblemen daar niet nog groter te maken.

Ik ben er geen voorstander van om de e-card meteen ook voor de bouwsector in Nederland te laten gelden. Hier heeft men momenteel nog genoeg handhavingsproblemen, bijvoorbeeld door frauduleuze A1 formulieren van gedetacheerde buitenlandse werknemers. Daarom heb ik het voorstel ingediend om de bouwsector voor de komende drie jaar uit te zonderen. De hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement, Dhr Lokkegaard, heeft in het debat aangegeven mijn zorg met betrekking tot de bouwsector te delen. Hij heeft mij uitgenodigd om samen met hem te kijken of we een voor de bouwsector werkbare oplossing kunnen vinden. Hiermee gaan we, ter voorbereiding van de plenaire stemming, aan de slag.

De Commissie IMCO stemt op 22 maart 2018 over het voorstel; de eindbeslissing neemt het voltallige parlement later in Straatsburg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.