24 april 2018

De juiste boodschap op het juiste moment

Vandaag staat een uitgebreid opiniestuk van de Commissaris voor Regionale Ontwikkeling, mevrouw Cretu in de Volkskrant, waarin ze pleit voor meer solidariteit, gelijkheid en samenhang. Met slechts 8 dagen tot de publicatie van de EU-begrotingsvoorstellen komt deze boodschap precies op het juiste moment. Ik ben het dan ook volkomen eens met haar stuk.

Voor meer informatie verwijs ik u ook graag door naar een aantal artikelen die ik de afgelopen maanden heb gepubliceerd.

Zo pleitte ik in februari dit jaar op Euractiv al voor een uitgebreid regionaal beleid, om zo verdere balkanisering van de EU te voorkomen

In maart ben ik ingegaan op de 'added value' van het regionaal beleid. Territoriale studies tonen aan dat er ook gunstige effecten zijn voor de hoogontwikkelde lidstaten. We spreken dan over “externaliteiten”, voordelen die voortkomen uit publieke investeringen binnen het cohesiebeleid. Er zijn voordelen zowel voor de ontvangers, de nieuwe lidstaten, als voor de ‘nettobetalers’. Tot nu toe was dit nooit goed onderzocht.

Als laatste wil ik ook graag de uitkomsten van de Europese raad van april 20 bespreken. Hierin heeft commissaris Creţu het belang van cohesiebeleid en de noodzaak van modernisering ervan bevestigd. In de komende programmeringsperiode kunnen we een meer flexibele en op maat gemaakte aanpak verwachten, die beter aan specifieke regionale behoeften tegemoetkomt. Om aan deze behoeften te voldoen, zijn nieuwe indicatoren nodig die het specifieke kenmerk van elke regio weerspiegelen. Bij de toewijzing van de middelen zal er rekening worden gehouden met de prestaties van de regio's.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.