29 oktober 2013

Doorbraak onderhandelingen Europese Structuur - en Investeringsfondsen

In de nacht van 23 op 24 oktober jl. heb ik als hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement met vertegenwoordigers van de Europese ministers en de Europese Commissie een definitief accoord bereikt over Europese investeringen van 325 miljard euro op het gebied van innovatie, investeringen en het creëren van meer banen. De overeenkomst tussen de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad van ministers beslaat een nieuwe opzet Europees structuur- en investeringsfondsen ( ESIF). Deze hervorming van fondsen beslaat ruim een derde van de EU-begroting voor 2014-2020.

Deze vijf fondsen garanderen een grote investering in tijden van de economische crisis. Ik ben verheugd dat het gelukt is om de fondsen specifieker te richten op een slimmer, groener Europa en de creatie van banen. Van beton en asfalt naar innovatie en banen. Bovendien wordt van subsidies overgestapt naar garantstellingen en leningen. In grote delen van Europa krijgen we zo de banken weer bereid te investeren in bedrijven en noodzakelijke overheidsprojecten.

Vanaf 2014 kunnen de regio’s in de EU tot 15% van hun regiogelden investeren in grensoverschrijdende initiatieven met partner regio’s. Regio’s kunnen kennis inkopen van hun partner regio’s, met het doel de competitie te stimuleren en te vergroten.
De grensoverschrijdende aanpak met Slimme Specialisaties komt er op voorstel van het Europees Parlement. Het opent deuren voor meer innovatie en producten met het label ‘Made in Europe’. Veel Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven zullen hier in samenwerking met Europese partners gebruik van gaan maken. Ook studenten kunnen hiermee op de Nederlandse campussen terecht.

De overeenkomst werd in meer dan 75 trilogen uitonderhandeld door het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van Ministers. Dit aantal breekt waarschijnlijk alle records. Het laatste knelpunt dat uit onderhandeld werd betreft het mogelijk stopzetten van de vijf Europese regionale fondsen als de landen zich niet aan de Europese begrotingsafspraken houden. Een oplossing wordt gezocht en volgende week dinsdag bespreekt de Raad de voorstellen van het Europees Parlement voor o.a. meer structurele zeggenschap in dit proces.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.