09 oktober 2017

Europese Week van de Regio's en Steden: Europa van onderop

Deze week is de Europese Week van de Regio's en Steden van start gegaan. Meer dan 5000 gasten uit de Europese regio's en gemeenten discussieren gedurende meer dan 500 workshops over de toekomst van het regionaal beleid.

Deze ochtend is het 7de Cohesie Rapport gepubliceerd en de zogeheten #CohesionAlliance  gelanceerd. De #CohesionAlliance is een coalitie van degenen die van mening zijn dat het EU-cohesiebeleid een pijler moet blijven van de toekomst van de EU. De Alliantie is gecreëerd door samenwerking tussen de toonaangevende Europese verenigingen van steden en regio's en het Europees Comité van de Regio's. Het eist dat de EU-begroting na 2020 het cohesiebeleid sterker, effectiever, zichtbaarder en beschikbaar maakt voor elke regio in de Europese Unie.

 Van nationale, regionale en lokale overheden tot MKB's, NGO's, scholen, universiteiten, culturele organisaties, iedereen die in het EU-cohesiebeleid gelooft, is van harte welkom om deel te nemen. Meer informatie vindt u hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.