12 december 2018

Horizon Europe: Innovatie principe

Het innovatie principe is een van de vele elementen in het thematische beleid  die ervoor moeten zorgen dat we de concurrentiepositie van Europese bedrijven versterken.  Dit beleid is van groot belang om bijvoorbeeld Europese startups te ondersteunen en hen kansen te bieden om zich in Europa te ontplooien in plaats van naar de VS of China te moeten uitwijken. Bovendien blijft de EU nu nog achter als het gaat om gefinancierd onderzoek om te zetten in innovaties die ook daadwerkelijk op de markt komen.

De suggestie dat de beleidsdiscussie over het innovatie principe het rechtsbeginsel van voorzorg zou overvleugelen is ongegrond. En staat ook haaks op de jarenlange trend richting meer consumentenbescherming en zwaardere controles op producten en diensten.  Het innovatie principe dient geïnterpreteerd als een kompas, een denkwijze in innovatie en beleidsvoering. Op geen enkele manier wordt het vertaald in wettelijk bindende teksten. Deze interpretatie is nog steeds de Nederlandse invulling én van de Europese Commissie (EC). Wel is het zo dat het innovatie principe in de toekomst – naar verwachting – vaker zal vermeld worden in communicatie van de EC.

 Het CDA heeft daarom voor deze rapporten stemmen. De herziene wetgeving valt net als alle andere wetgeving onder de verdragen waarin het voorzorgsprincipe juridisch verankerd is. Binnen dit grotere geheel van investeren in snellere innovatie, het ondersteunen van disruptieve technologieën en meer kansen voor jonge starters en het MKB, moet het innovatie principe gezien worden.

Een mooi voorbeeld heb ik met eigen ogen mogen aanschouwen in Canada. Het bedrijf Enerkem heeft in  Edmonton (Canada) een waste-to-biofuel/waste-to-chemical afvalverwerkingsfabriek geïnstalleerd. Dit op basis van Europees onderzoek. De innovatieve fabriek is er gekomen dankzij het voorzorgsprincipe: de ontwikkelde technologie is tot stand gekomen vanuit een bezorgdheid over het milieu. Zwaar vervuilde elektriciteitspalen worden nu hergebruikt, daar waar ze zonder deze technologie op een vuilnisbelt zouden terechtkomen. Enerkem heeft het International Sustainability and Carbon Certificate (ISCC) verkregen, bewijs van duurzaamheid. Daarnaast is Enerkem ook conform de herziene Renewable Energy Directive (RED II). De technologie staat op het punt uitgerold te worden in de haven van Rotterdam, nadat het een succes is gebleken in Canada. Binnenkort begint men te bouwen.

Innovatie versus voorzorg is daarom een valse tegenstelling. We moeten een situatie vermijden waarin "perfect becomes an enemy of good". Enerkem bewijst dat de twee principes juist samenwerken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.