23 november 2018

Kroonjaar voor innovatie-top

In de week van 26 november tot 30 november treedt Lambert van Nistelrooij, erevoorzitter van Knowledge4Innovation, meerdere keren op tijdens de tiende Europese Innovatie-top. Het motto van dit jaar is “Europa- een wereldleider in wetenschap, technologie en innovatie”. Tijdens meer dan 25 deelsessies spreken de 1000 deelnemers met Eurocommissaris Oettinger, een 30-tal Europarlementariërs, ministers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en onderwijs, over de verbeteringen van het EU-innovatiebeleid. Bovendien wordt er dit jaar een start-up competitie georganiseerd, waar Europa's 50 beste startende bedrijven hun ideeën en toepassingen presenteren.

In 2008 stond ik aan de wieg van het platform Knowledge4Innovation (K4I), een aanjager voor innovatie. Deze jubileum-editie maakt de balans op. Europa stelt meer risicokapitaal beschikbaar dan voorheen. Bovendien heeft ons werk geleid tot het instellen van de Europese Innovatie Raad (EIR), waarvoor tussen 2018-2020, 2,7 miljard euro beschikbaar komt.  Samen zullen we ingaan op de ontwikkelingen die cruciaal zijn voor het concurrentievermogen van Europa en krijgen wij een kijkje in de keuken van de opkomende technologieën. De circulaire economie en de digitalisering bieden veel mogelijkheden voor nieuwe ondernemers.

Het volledige programma vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u de onderstaande talkshow bekijken:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.