11 juni 2018

Let the Stars Shine-tentoonstelling 18 tm 21 juni

Als Europarlementariër wil ik Europa dichter bij de burger brengen. Maar de EU heeft haar communicatie slecht op orde. Jaarlijks worden duizenden projecten afgerond. Waarom hoor je er nadien niets meer over? Het is juist in de jaren nadien dat de voordelen zichtbaar worden van programma’s zoals Erasmus of initiatieven van Regionale Ontwikkeling.

Daarom heb ik samen met acht andere EVP-Europarlementariërs, de actie “Let the Stars Shine”, het Initiatief van de Negen, opgezet Niet om het over Brussel en de politiek te hebben, maar om mensen aan het woord te brengen die ervaring hebben met Europa. Mensen die een project hebben gerealiseerd met EU steun. Zij zijn de sterren die ik wil laten fonkelen!

Van 18 tot en met 21 juni zullen wij in het Europees Parlement in Brussel 40 verschillende projecten tentoonstellen.Voor Nederland zijn de volgende projecten gekozen:

Pitch VGE, Nuenen (COSME): Dit project verbindt Vincent Van Gogh locaties (bijv. in Nuenen), museums en toeristen diensten (voornamelijk MKB) met als doel het Europese van Gogh erfgoed door de ontwikkeling van toerisme te valoriseren.

Demi More, Esbeek (en andere Brabantse locaties)(Interreg):  Het betreft een project met zeven demonstratieprojecten in monumentale gebouwen aangaande hoog-innovatieve energiebesparende maatregelen. Het staat dicht bij de burger met onder meer de realisatie van een school in de Adrianuskerk in Esbeek.

Bio-Hart, Bergen op Zoom (Interreg): Dit project maakt de Industriële inzet van biobased aromatische chemicals mogelijk maken door het verder ontwikkelen van technisch-economisch haalbare en duurzame processen voor hun productie. De verbeterde prestaties van de producten, vergeleken met die op fossielen, zullen samen met industriële partners worden geverifieerd in massaproducten voor de consument.

NWE WHCC, Breda (Interreg): Dit project revitaliseert de functie van waterlopen in historische stadscentra, onder andere in Breda. Het gebruikt water als een startpunt voor ruimtelijke herontwikkeling van hun respectieve steden.

Tussenheid, Hilvarenbeek: De deskundigen van Tussenheid ondersteunen Brabantse initiatiefnemers bij het tot stand komen van bottom-up initiatieven. Initiatieven worden benaderd vanuit een ‘verduurzamingsmodel’ waarin ruimtelijke, economische en maatschappelijke aspecten bijeengebracht worden.

Tripe F, food from food, Eindhoven (Interreg): Dit project richt zich op het hergebruiken van voedsel, in dit geval wortelen. 80% van de wortel eindigt nu als plantaardige reststroom. Van Rijsingen heeft een sapfabriek ter beschikking gesteld om wortelreststromen te scheiden in wortelsap en vezels. Na extractie hebben ook andere reststromen zoals beta-caroteen en retinol marktpotentie, bijvoorbeeld voor de vervaardiging van plantaardige kleurstoffen.

UNIIQ: Proof of concept fonds voor Zuid-Holland: UNIIQ is een proof of concept investeringsfonds dat is opgericht door een consortium bestaande uit ErasmusMC, TU Delft, Universiteit Leiden en InnovationQuarter. UNIIQ richt zich op toeleiding naar kapitaal en het verstrekken van proof of concept financiering waar marktpartijen dat niet doen. Er is aandacht voor technische validatie (o.a. verder ontwikkelen en testen van prototypes) en voor marktvalidatie (o.a. creatie en verificatie van commerciële concepten, marktonderzoek en launching customers).

Meer informatie omtrent de projecten kunt u ook vinden in deze speciale 'Let the Stars Shine'-editie.

De officiele opening vindt plaats op dinsdag 19 juni, 18.30. Registeren kan via lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.