12 februari 2019

Meer werk maken van concurrentiekracht mkb en consumentenbescherming

Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd voor het opzetten van een nieuw programma voor het versterken van de interne markt. Het doel van dit programma is het vergroten van de concurrentiekracht van het Europese midden- en kleinbedrijf (mkb) en het versterken het de rechten van alle consumenten in de EU.

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij, CDA-woordvoeder Interne Markt en Consumentenbescherming: “De interne markt blijft een centrale pijler van de EU. Het mkb is hier de ruggengraat van: 99% van alle bedrijven in Europa behoren tot deze groep; samen zijn ze goed voor meer dan 70% van alle banen. Met een verhoogd budget, van 4 miljard naar 6,5 miljard euro voor de periode 2021-2027, zet het Europees Parlement stappen om de interne markt toekomstbestending en concurrerend te houden ten opzichte van andere werelddelen. Het programma garandeert dat alleen goede en veilige producten op de Europese markt kunnen komen. Het kan natuurlijk niet dat de kwaliteit van een voedselproduct in het ene EU-land beter is dan in het andere land. Ook zal het nieuwe programma de toegang tot financiering voor kleine en middelgrote bedrijven eenvoudiger maken; minder administratieve rompslomp."

"De digitalisering en globalisering brengen nieuwe uitdagingen met zich mee, ook voor de interne markt. Daarom zorgen we er ook voor dat consumenten beter worden geholpen bij problemen in de digitale sfeer. Als er iets fout gaat online, bijvoorbeeld wanneer het gekochte product niet geleverd wordt of niet voldoet aan de wensen, kan de consumenten sneller worden geholpen. “ aldus Van Nistelrooij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.