30 mei 2016

Pact van Amsterdam: meer Europees geld naar steden

Op 30 mei is het Pact van Amsterdam over het Europees stedelijk beleid ondertekend. Achter de schermen is tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie hard gewerkt aan nieuwe mogelijkheden om EU-fondsen in te zetten in steden. Door het Pact van Amsterdam is €371 miljoen vrij gemaakt. Wat op het oog lijkt op een polderoplossing, is een kantelpunt in het denken over een toekomstgericht Europees regionaal beleid. De komende jaren zal wat het CDA betreft daarom meer geïnvesteerd moeten worden voor duurzamere, slimmere en competitieve steden. CDA-woordvoerder stedelijk beleid Lambert van Nistelrooij: "Al 15 jaar is er getrokken aan een eigentijdse rol voor de steden. Maar tot grote frustratie van het CDA in het Europees Parlement bleef voortgang uit. Waarom zou daar geen Europees geld voor beschikbaar mogen zijn? Want eerlijk is eerlijk: de EU moet meer doen met het geld voor structuurfondsen dat ter beschikking staat. Ik heb minister Plasterk het idee van het Pact van Amsterdam aan de hand gedaan. Hij heeft mijn voorstel overgenomen. Geen nieuwe regels, wel een set afspraken die de rol van de steden in Europa vergroot."

Het Pact van Amsterdam betekent een nieuwe aanpak van het Europees stedelijk beleid. Geen nieuwe regelgeving, maar een toezegging van de steden in Europa om bij te dragen aan centrale thema's, zoals schone energieopwekking, duurzame mobiliteit of het vluchtelingenvraagstuk. Een overeenkomst tussen de EU en de steden, met als tegenprestatie de rechtstreekse toegang tot EU fondsen.

Vooral de toepassing van technologie in steden, "Smart Cities", krijgt hiermee een push. Want steden zijn essentieel voor de uitrol van nieuwe diensten in Europa. Inmiddels woont al 70% van de EU bevolking in steden, in Nederland woont al meer dan 80% in de stad. Als de stad duurzamer en innovatiever wordt heeft dat dus direct gevolgen voor de rest van het land. Gelukkig liggen er, in Brabantse en Gelderse steden al voorstellen klaar om het Pact van Amsterdam in Euro's om te zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.