11 april 2019

Pact voor Slimme Dorpen

Op 10 april 2019 vond in samenwerking met de Comité van de Regio’s een conferentie plaats, georganiseerd door RUMRA, the European Parliament Intergroup on Rural, Mountainous and Remote Areas (de parlementaire intergroep rond plattelands, bergachtige en dun bevolkte regio’s). Een intergroep staat buiten de structuur van het Europees Parlement en geeft Europarlementariërs de mogelijkheid regelmatig met allerlei bij een thema betrokken actoren van gedachten te wisselen. Thema van deze conferentie was ’Smart territories: The future of rural Mountainous and sparsely populated areas’.

Lambert van Nistelrooij: “Alles is in jullie handen. Jullie hebben me geïnspireerd tot actie. Jullie moeten trots zijn want dankzij jullie steun krijgt het platteland meer aandacht van Europa. RUMRA kan een voorbeeld nemen aan de Urban Intergroup, die zich inzet voor slimme steden. Ook moeten de lokale overheden een meer actieve rol spelen en hun verantwoordelijkheden nemen om de trends van ontvolking in de dorpen te beperken. Met goede hoop wacht ik op het Pact van Zagreb, over de slimme dorpen, naar het voorbeeld van mijn succesvolle pleidooi voor het Pact van Amsterdam, dat kansen biedt aan slimme steden. Het is nu aan het Kroatische voorzitterschap om deze deal te sluiten.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.