14 september 2017

'Barrières voor mensen met beperking wegnemen'

Op donderdag 14 september heeft het Europees Parlement haar standpunt over de Europese toegankelijkheidsrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet leiden tot een betere toegang tot producten en diensten voor mensen met een beperking. De richtlijn heeft betrekking op mobiele telefoons, computers, bankdiensten, personenvervoer, e-boeken en selfservice terminals, zoals geld- en ticketautomaten.

We zijn in VN-verband verplichtingen aangegaan die de toegankelijkheid van de openbare ruimte en het meedoen in het dagelijks leven voor mensen met een beperking moeten verbeteren. Met deze stemming laten we zien dat we deze rechten ook daadwerkelijk willen vertalen naar de nationale praktijk.

Deze regels betekenen concrete verbeteringen voor mensen met een beperking als het bijvoorbeeld gaat om mobiele telefoons of bankdiensten die ook gebruikt moeten kunnen worden door blinden en slechtzienden. Zeker ook voor de nieuwbouw van openbare gebouwen willen wij dat deze beter toegankelijk worden. We houden tegelijkertijd ook rekening met de positie van kleine en middelgrote ondernemingen door de eisen voor toegankelijkheid ook voor hen werkbaar te houden.

Na deze stemming beginnen de onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten om te komen tot nieuwe wetgeving voor alle lidstaten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.