06 november 2017

Radiocolumn: Dorpen in de schijnwerper

Van 18 tot 21 oktober was het Oost-Brabantse dorpje Venhorst het middelpunt van het Europees platteland. Ruim veertig delegaties uit verschillende delen van Europa vormden samen het Europees Plattelands Parlement. Aan de discussies namen ook vertegenwoordigers deel van gemeenten, provincies, Tweede Kamer en het Europees Parlement. Ook ik mocht het woord voeren en heb de initiatiefnemers uitgenodigd hun standpunten, die zijn vastgelegd in de ‘Verklaring van Venhorst’, te komen toelichten in Brussel.

Eens per jaar komen vertegenwoordigers van kleine dorpen naar een gastland. Op voorstel van de Brabantse Vereniging van Kleine Kernen was in 2016 besloten om dit jaar bij elkaar te komen in Venhorst. De ruim 300 gasten werden ondergebracht bij inwoners uit het dorp. Een mooie prestatie, omdat Venhorst maar 1700 inwoners telt. Mij vielen vooral het spontane karakter en de grote lokale betrokkenheid op.

De eigen positie van de Europese steden voor de Europese fondsen en bij diverse EU programma’s is vorig jaar vastgelegd in het ‘Pact van Amsterdam’. De dorpen in de plattelandsgebieden streven nu naar een soortgelijke behandeling. Ook zij willen een pact, waarin afspraken over de belangen van de betrokken burgers worden vastgelegd, zodat hun stem rechtstreeks in Brussel wordt gehoord.

70% van de plattelandsregio’s in de EU kampt met een zeer forse krimp in het inwonertal. Nu de dorpen vergrijzen, is het bovenal belangrijk dat ze aantrekkelijk blijven voor jongeren. Alleen dan zullen zij na hun studie terugkomen. De opkomst van het telewerken en de mogelijkheid bedrijfjes te vestigen in vrijkomende agrarische panden zijn daarvoor een pluspunt. Ook wordt veel verwacht van andere ontwikkelingen, zoals kleinschalige teelt en verkoop van duurzame regionale voedselproducten. De dorpen dienen daarom naar hun mening de mogelijkheid te krijgen hun voorstellen rechtstreeks in Brussel in te dienen. Een waardevol idee, nu Europa zoekt naar een andere relatie met haar burgers.

Op 29 november wordt de ‘Verklaring van Venhorst’ in Brussel aangeboden aan het Europees Parlement en de Europese Commissie. Belangrijk gezien de komende aanpassing van de regels voor steunverlening. De dorpen zetten zich vanuit Brabant prima op de kaart. Goed voor de dorpen, goed voor de EU, goed voor u.

Wilt u meer lezen over de uitkomsten van Venhorst, ga dan naar www.erp2017.nl.

U kan altijd mijn volledige column lezen of het audiofragment beluisteren. Nieuwsgierig naar andere columns van mij? Klik dan hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.