12 oktober 2018

Regio’s en steden het kloppend hart van Europa

Deze week vond de jaarlijkse Week van de Regio's en Steden plaats in Brussel.  ​Dit is een jaarlijks, vier dagen durend evenement in Brussel waarop politici, ambtenaren van regionale en lokale overheden uit heel Europa samen met deskundigen en academici kennis uitwisselen op het gebied van regionale en stedelijke ontwikkeling.

De Week van de Steden en Regio’s is een mooi moment om de toekomst van het EU-cohesiebeleid te bespreken. Zeker nu met het oog op de discussies over het cohesiebeleid na 2020. Ook biedt deze week de mogelijkheid om de besluitvormers ervan bewust te maken dat de regio's en steden moeten worden betrokken bij het EU-beleidsvormingsproces. Met ruim 6000 vertegenwoordigers was dit de grootste opkomst ooit. Het is een goed teken dat zoveel mensen uit de regio’s, steden en dorpen meepraten over hoe het verder moet in de EU. Met het oog op de Europese verkiezingen in 2019, is dit een goed tegengif tegen de anti-Europese geluiden.

 Een van de punten die ik deze week vooral heb aangekaart is de zichtbaarheid van het cohesiebeleid. De laatste jaren hebben we er al veel aan gedaan dit op voorgrond te brengen. Zo reikte ik als voorzitter van de jury de Europese Regiostars Awards, een prijsuitreiking voor innovatieve projecten, uit samen met Eurocommissaris Corina Cretu. Deze RegioStars tonen aan dat een andere aanpak werkt: de burger staat centraal, meer dan ooit.

Lambert van Nistelrooij heeft tijdens de volgende Week van de Regio's en Steden-events gesproken:

·         Maandag 8 oktober VNG netwerkborrel Europa

·         Dinsdag 9 oktober Partnership for Urban Mobility

·         Dinsdag 9 oktober, Voorzitter van de Jury Regiostars awards ceremony

·         Woensdag 10 oktober, paneldiscussie FoodNL

·         Woensdag 10 oktober, Cohesion policy delivers: the story told by beneficiaries and stakeholders CPMR

·         Woensdag 10 oktober, Top Dutch experience in Brussels

·         Vrijdag 11 oktober,  IPO Jaarcongres

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.