26 oktober 2018

Straatsburg deze week 22/10-25/10

Alweer een Straatsburg-sessie denkt u nu vast? Ja, dat klopt. Omdat wij in de zomer tijdens het reces niet kunnen gaan, gaan wij in oktober twee keer naar Straatsburg om plenair te stemmen. In het Verdrag staat nu eenmaal dat er 12 keer per jaar moet worden vergaderd in het Franse stadje.

De week begon met het debat over het verminderen van de plastic soep in onze oceanen. Er is ondertussen zo'n grote hoeveelheid plastic in onze wateren, dat het bij elkaar genoeg is om geheel Centraal Europa te bedekken. Welke maatregelen werden er concreet genomen? Bekijk hier mijn videobijdrage.

Op woensdag heeft het Europees Parlement vervolgens het voorstel van de Europese Commissie  voor de proeffase voor aanvullende financiering voor het hervormingsinstrument voor de jaren 2018 - 2020 verworpen. Het voorstel zou de mogelijkheid bieden de prestatiereserve van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen hiervoor te gebruiken. Dit geld zou dan gaan naar een ​​breed scala aan structurele hervormingen in plaats van de reeds bestande programma's van het cohesiebeleid. Meer informatie in mijn persbericht hier.

Op donderdag 25 oktober volgde de stemming van mijn rapport met aanbevelingen voor Horizon Europe, het Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie aangenomen. Met 37 stemmen voor en maar 1 stem tegen is mijn rapport aangenomen, een groot succes! Meer daarover hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.