13 februari 2019

Tegemoetkoming regio’s met hoge Brexit-kosten

Op woensdag 13 februari heeft het Europees Parlement in Straatsburg de nieuwe gemeenschappelijke regels voor de acht EU Structuurfondsen aangenomen. Het omvat de regels voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds, het Europees Sociaal Fonds, het Fonds voor Plattelandsontwikkeling, het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, het Fonds voor asiel en migratie, het fonds voor interne veiligheid en het instrument voor grensbeheer en visum.

Lambert van Nistelrooij, CDA & EVP-woordvoerder Regionaal Beleid: “Bijna 1/3de van het EU-budget wordt besteed aan de Structuurfondsen, in totaal is er 375 miljard vrijgemaakt. Het is belangrijk in te zetten op goede besteding en controle. Er moet op de actuele behoeften worden ingespeeld.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat mensen zich meer betrokken voelen bij de EU, naarmate ze meer op de hoogte zijn van EU-gefinancierde projecten in de buurt. Voor een succesvolle relatie tussen de EU en de burgers is er behoefte aan duidelijke en betere communicatie. Resultaten ten over, maar de communicatie blijft achterwege. Ik heb wijzigingen ingediend voor een grotere rol voor communicatie binnen de EU-fondsen. Begunstigden krijgen nu extra middelen om te communiceren over hun projecten, ook na afloop ervan. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van social media-campagnes of het uitnodigen van bezoekers en journalisten.”

Ook is er rekening gehouden met de Brexit. Zo bepleit het Europees Parlement voortzetting van de EU-programma’s in geheel Ierland, zoals bijvoorbeeld het PEACE-project tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland. Tevens wordt aandacht gevraagd voor regio’s in de EU die door de Brexit met hoge extra kosten te maken krijgen. Met name de kustregio’s, zoals in Nederland, moeten extra voorzieningen krijgen in de havens, vliegvelden en voor het handelsverkeer. Het is aan de lidstaten en de Europese Commissie om de voorstellen uit te werken. “Wanneer de EU uitbreidt wordt steun gegeven. Nu de EU krimpt is evenzeer aandacht nodig”, aldus Lambert van Nistelrooij.

Mijn bijdrage in de plenaire vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u ook mijn video-bijdrage bekijken:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.