30 maart 2019

Twee handen op één buik: circulaire economie en afvalbeheer

Op vrijdag 29 maart bracht ik een werkbezoek aan de locatie Rozenburg van AVR in Rotterdam-Botlek. AVR is een onderneming gespecialiseerd in de verwerking van verschillende soorten restafval.

De overgang naar een circulaire economie vereist actie gedurende de gehele levenscyclus van een product, dus ook wanneer deze cyclus ten einde loopt. Dit is waar AVR komt kijken: ze transformeren afval in energie en middelen voor huizen en bedrijven.

Gelukkig heeft de Europese Commissie het belang van afvalbeheer voor de circulaire economie ook ingezien. Na een wijziging, doorgevoerd door het Europees Parlement, blijven er mogelijkheden tot steun voor innovatieve afvalverwerkingsbedrijven onder het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

AVR is binnen Europa een belangrijke voorloper voor het verwaarden van afvalverbranding. Door zowel stoom, warmte als CO2 in de eigen regio af te zetten realiseren ze een hoog rendement. Samen met haar partners doorloopt AVR de komende jaren een leer- en ervaringsproces om te komen tot interregionale samenwerking. Een dergelijke samenwerking past binnen de interregionale programma’s van de EU, die moeten leiden tot een versnelling van de uitvoering van de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Ik heb AVR geadviseerd te zoeken naar partners in de nieuwe lidstaten, die er voor kunnen zorgen dat meerjarige afspraken worden gemaakt met hun overheden.

Voor meer informatie over AVR: AVR. Too good to wast

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.