branding-COHESION30-vertical
14 februari 2018

Verdere Balkanisering van Europa voorkomen

De Europese Commissie heeft in de communicatie ‘A new, modern Multiannual Financial Framework for a European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020’ van 14 februari verschillende opties voor de toekomst van het regionaal beleid voorgesteld. Drie scenario's zijn gepresenteerd, met alle verschillende gevolgen voor het regionaal beleid. In het kort komen de scenario's op het volgende neer:

• Scenario 1: handhaaft de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds voor alle lidstaten. Efficiëntieverbeteringen door het moduleren van de steunintensiteiten en een betere ondersteuning.

• Scenario 2: beëindiging van steun voor de meer ontwikkelde en overgangsregio's, wat zal leiden tot een vermindering van 95 miljard EUR. Landen als België, Duitsland, Nederland en zelfs veel regio's in Spanje en Italië zouden hun steun verliezen.

• Scenario 3: de derde en laatste optie zou de investering voor minder ontwikkelde regio's stopzetten en zich uitsluitend richten op cohesielanden. Dit zou leiden tot een vermindering van bijna EUR 125 miljard.

Van deze drie opties ben ik een voorstander van scenario 1: alle regio's houden toegang tot de fondsen, echter met grotere bijdragen van aanvragers in de meer ontwikkelde regio's, bijvoorbeeld Nederland. Dit is een standpunt waar de nieuwe Duitse regering zich ook in kan vinden. Op deze manier wordt het geen Europa van ieder voor zich en trachten we de balkanisering van Europa te voorkomen.

Meer informatie kunt u vinden in het standpunt van de EVP of in mijn artikel 'Europe is like the latest Airbus without the proper landing gear'.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.