Over Lambert van Nistelrooij

Ik ben op 5 maart 1953 geboren in Nuland, gehuwd met Lia Stravens en vader van twee dochters en twee zonen. Ik studeerde cum laude af als sociaal geograaf aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na een periode voor de klas en banen bij onder meer de Provincie Gelderland en land- en tuinbouworganisatie NCB, koos ik voor een politieke carrière. Als 24-jarige begonnen in de gemeenteraad, stapte ik in 1982 over naar de Brabantse Statenfractie van het CDA. Sinds 1991 was ik lid van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant. In mijn taak als portefeuillehouder internationalisering heb ik de provincie in Brussel en Straatsburg op de kaart gezet. Als vicevoorzitter van de Vergadering van de Regio's van Europa heb ik mij ontwikkeld tot een warm pleitbezorger van het Europa van de regio's en van de burgers. Ook was ik lid van de Nederlandse delegatie in het Comité van de Regio’s te Brussel en penningmeester van het Huis van de Nederlandse Provincies, eveneens te Brussel.

In 2004 werd ik voor het eerst verkozen in het Europees Parlement als lid van de EVP/CDA-fractie. In 2009 werd ik herverkozen met grofweg het dubbele aantal stemmen: 41.846. Tevens werd ik in Juni 2014 herkozen als Europarlemenatier, ditmaal met 33.753 voorkeursstemmen. Thans ben ik hoofdonderhandelaar geweest over de EU-structuur en investeringsfondsen voor de periode 2014-2020.

In het Europees Parlement:


• Lid van de Commissie Regionale Ontwikkeling, fractiecoördinator en eerste woordvoerder EVP
Lid van de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming
• Penningmeester, CDA-delegatie Europees Parlement
• Lid van het Bureau (bestuur) van de EVP-fractie
• Lid Delegatie voor de betrekkingen met Bazilie 
• Lid Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
• Lid Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
• Plaatsvervangend Lid Delegatie in de Paritaire Parlementaire vergadering Afrika, Caraiben en het Pacifisch gebied in de Europese Unie
• Co-voorzitter van de AGE-Intergroup (Gezond ouder worden en intergenerationale solidariteit)
• Co-voorzitter van de Urban Intergroup (Stedelijke Aangelegenheden)

Omdat behalve het parlementaire werk ook het maatschappelijk middenveld mijn bijzondere interesse geniet, heb ik hiernaast ook een aantal vrijwillige taken, zie hieronder.

Buiten het Europees Parlement:


Voormalig Voorzitter Raad van Toezicht Prisma, Dienstverlening aan mensen met een handicap, Waalwijk 
Ere-Voorzitter Knowledge4Innovation (K4I), Brussel
• Gouvernor (Dagelijks Bestuur) European Internet Foundation (EIF), Brussel 
• Director (Dagelijks Bestuur) European Energy Forum (EEF), Brussel 
Guest professor, Beijing Normal University, Faculty System Science (Beijing, China)


Persfoto's


• Officiële persfoto's

   

Door wie wordt Lambert aanbevolen?
à Zie hier de gehele lijst 
Ton Rombouts, ’s-Hertogenbosch
Lambert is een kundige en ervaren Europarlementariër, zichtbaar en zeer waardevol als belangenbehartiger voor Brabant

Marianne Brekelmans, Ulvenhout
Lambert brengt de politiek dicht bij huis op een begrijpelijke manier. Maar heeft ook goede contacten met universiteiten en het bedrijfsleven

Egbert-Jan Sol, Eindhoven
Lambert heeft ruime ervaring in Brussel en bezit kwaliteiten, die ook in andere landen binnen Europa worden erkend  

Marcel van de Voorde, Bergen

“Lambert is een zeer gedreven Europeaan, waarop iedereen kan rekenen en die de weg kent in het Europees Parlement en daarbuiten”
 

Joop Blom, Berkel-Enschot
Lambert is een voorvechter voor een goed ouderenbeleid in Europa en in Nederland

Joep Thönissen, Vught
“Ik ondersteun de herverkiezing van Lambert van Nistelrooij als Europarlementariër, omdat hij met een hart voor ondernemers actief is in Brussel”

Hans Klein Breteler, Wateringen
Lambert is in hart en nieren een volksvertegenwoordiger met een herkenbaar CDA geluid tijdens zijn gehele zittingsperiode!

Ronald Rueb, Nuenen
“Ik ondersteun de herverkiezing van Lambert van Nistelrooij als Europarlementariër omdat hij een duidelijke visie heeft op het ouderen beleid”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.