01 oktober 2013

Avond agrarisch ondernemerschap Altena groot succes

De open discussieavond  over modern agrarisch ondernemerschap van 30 september georganiseerd door CDA Altena is een groot succes geworden. In d'Alburcht in Wijk en Aalburg werd een volle zaal met 100 geïnteresseerden door discussieleider Theo Koekkoek uitgedaagd met diverse prikkelende stellingen. 

Esther de Lange, kandidaat lijsttrekker voor het CDA bij de de Europese verkiezingen, toonde aan dat ze haar mannetje staat in een zaal vol agrariërs die niet schroomden haar te bestoken met kritische vragen.

Tijdens de discussie over de tijdelijke Brabantse bouwstop voor veehouderijen noemde ze deze maatregel een 'botte bijl'. Ze reageerde daarmee op de stelling ‘Het milieu in Nederland is gebaat bij een bouwstop’. De Lange geeft de voorkeur aan meer vrijheid voor ondernemers, zolang ze zich aan de gestelde milieudoelen houden. “Ondernemers willen investeren, nieuwbouw is beter voor het milieu”. Statenlid Roland van Vugt gaf aan dat de bouwstop geen gemakkelijke keuze was voor het CDA, maar benadrukte het tijdelijke karakter van de maatregel. “We zetten in op verduurzaming en de provincie ontwikkelt daar thans een maatlat voor”. Tevens wees hij op de opheffing van de bouwstop voor geitenboerderijen, waar juist het CDA voor pleitte. Agrarier Ad van Velthoven noemde de bouwstop eveneens slecht voor het milieu. “Innoveren en verduurzamen is een continue proces”. 

De stelling over het milieu in relatie tot de bouwstop was één van de stellingen die aan de orde kwam tijdens de debatavond. Naast Europarlementariër en kandidaat lijsttrekker  Esther de Lange was tevens CDA Kamerlid Jaco Geurts aanwezig. Beide politici en het aanwezige publiek werden door discussieleider Theo Koekkoek uitgedaagd te reageren op de stellingen. De stelling dat geen ‘goede landbouwgrond meer mag veranderen in natuur of waterberging’zorgde voor de nodige discussie. Juist in Altena werd vruchtbare grond in de Noordwaard opgeofferd voor waterberging. Johan Koekkoek wees daarbij vooral op ‘goede landbouwgrond’. “In het eerste plan voor de groene rivier werd minder goede landbouwgrond opgeofferd”. Michel Jamin noemde het omzetten van landbouwgrond in natuur vanuit economisch perspectief kapitaalvernietiging. “Het is decadent om zo met landbouwgrond om te gaan”. Esther de Lange merkte daarbij op dat nergens in Europa het natuurbeleid zo duur is als in Nederland.  “De overheid koopt grond op en geeft het in beheer bij anderen en niet bij boeren?”. 

Organisator Arno Bouman, die de avond opende met een vergelijking tussen het CDA, de agrarische sector en Marianne Vos ( allen veelzijdig, boordevol kwaliteit en puur natuur ) keek tevreden terug op de discussieavond.

"Ik ben erg blij met de volle én actieve zaal. De discussies waren van hoog niveau. Als CDA hebben duidelijk gemaakt dat we de agrarische sector in Altena zien als cruciaal voor de werkgelegenheid en beheer van het landschap in onze regio. Tevens zijn we de disccusie niet uit de weg gegaan als het gaat om moeilijke keuzes richting een duurzame én vitale agrarische sector. Je merkt dat dit wordt gewaardeerd en het levert zinvolle input richting de verkiezing van maart 2014. We gaan hier zeker mee door." 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.