18 november 2016

Cameratoezicht bij de Kromme Nol

Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2017 heeft de CDA fractie nogmaals aandacht gevraagd voor de veiligheid bij het busstation op de Kromme Nol. Met enige regelmaat bereiken de CDA fractie alarmerende signalen over fietsendiefstal, vernielingen en het dealen van drugs.

Dagelijks maken vele scholieren en ouderen gebruik van het openbaar vervoer. De overstapplaats bij de Kromme Nol fungeert hierbij als centrale overstapplaats. Het is dan extreem vervelend als je aan het eind van de dag terug komt van school en je fiets staat niet meer (heel) in de fietsenstalling. 

Al meerdere malen is via raadsvragen door het CDA aandacht gevraagd voor de veiligheid op deze centrale locatie. Tot op heden heeft dat ondanks de positieve inzet van burgemeester Naterop niet geleid tot concrete actie. Dat was reden voor het CDA om bij de begroting een motie in te dienen waarin het college wordt gevraagd om een voorstel uit te werken om cameratoezicht te realiseren aan de Kromme Nol.

Het voorstel werd door een grote meerderheid van de raad gesteund. Voor juni 2017 moet er een voorstel liggen en kan er hopelijk snel aan de slag gegaan worden. Bij het maken van dit voorstel worden gelijk andere locaties geinventariseerd waar sprake is van onveilige situatie. 

Mocht u de komende tijd voorbeelden en/of ervaringen hebben met de veiligheid aan de Kromme Nol laat het ons dan weten. We zijn bereikbaar via a.bouman@aalburg.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.