02 oktober 2014

CDA Altena bundelt krachten tegen afsluiting A27

In een gezamenlijke actie van de drie CDA fracties uit Werkendam, Woudrichem en Aalburg en de statenfractie van CDA Brabant wordt aandacht gevraagd voor de vele afsluitingen van de A27. In de maand september is deze weg bijna elk weekend afgesloten geweest.

Bijgaande brief is verstuurd naar de directie van rijkswaterstaat. Hierin worden de volgende vragen gesteld:

Het CDA heeft meermalen gevraagd om de overlast van het opknappen van de A27 tot een minimum te beperken en daarnaast in overleg met de gemeentes te kijken naar het beste tijdstip hiervoor.

Een manier is ons inziens de werkzaamheden te bundelen en‘s-nachts uit te voeren in plaats van in het weekend. Hierbij de wegen niet in zijn geheel af te sluiten maar op het andere weggedeelte tussen 22:00 uur en 5:00 uur een rijbaan naar beide zijden open te houden op het andere weggedeelte.

De CDA-fracties van Aalburg Woudrichem en Werkendam en de CDA-Statenfractie zien graag de navolgende vragen schriftelijk beantwoord:

1. Bent u op de hoogte dat veel ondernemers en bedrijven economische schade lijden door deze afsluitingen?

2. Kunt u aangeven waarom u steeds (6e keer in korte tijd) besluit om de A27 in het weekend voor werkzaamheden af te sluiten? Zijn hierbij de beschikbare financiën soms belangrijker dan de belangen van onze inwoners?

3. Wat is de reden waarom uw werkzaamheden zo slecht afstemt met de andere overheden Provincie en Gemeentes?

Deze brief is ook doorgeleid naar de Tweede Kamer fractie .

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.