10 juni 2015

CDA Altena organiseert avond met Cees Veerman

Op weg naar één Altena?

CDA bijeenkomst met gastspreker Prof. Dr. C. Veerman 
                                                                      
Onlangs heeft oud-minister Cees Veerman zijn rapport over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten Aalburg , Werkendam en Woudrichem afgerond en aan het provinciaal bestuur aangeboden.  In niet mis te verstane bewoordingen wordt hierin de stip op de horizon gezet: één Altena gemeente per 1 januari 2019.
Wordt dit het begin van een nieuwe discussie over nut en noodzaak van de vorming van één gemeente?  Of zijn de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de discussie al voorbij en willen zij bestuurders die voortvarend en met elan gaan werken aan de gezamenlijke uitdaging van één  gemeentelijk bestuur voor Altena?
Op 24 juni organiseren de drie CDA afdelingen in het Land van Heusden en Altena een bijeenkomst voor leden en belangstellenden om hierover met elkaar en met de heer Veerman in gesprek te gaan. Dit aan de hand van vier belangrijke thema’s voor de toekomst van deze mooie regio. De bijeenkomst wordt gehouden in d’Alburcht , Perzikstraat 14a te Wijk en Aalburg en begint om 20.15 uur.
Voor deze bijeenkomst is  een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Belangstellenden  
die hierover met de heer Veerman en elkaar in discussie willen gaan, kunnen zich hiervoor aanmelden via deze https://www.cda.nl/noord-brabant/aalburg/inschrijven-24-juni-veerman/ 

De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst geaccepteerd en vol is vol.
                                       
Namens de drie CDA afdelingen in het Land van Heusden en Altena,

Cees de Bas, (mail: bas00010@kpnmail.nl tel: 06-5490 6948)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.