04 november 2015

In gesprek over vluchtelingen

ANDEL – De drie CDA afdelingen Woudrichem, Aalburg en Werkendam houden woensdag
18 november in ’t Buitenhoff een gezamenlijke bijeenkomst rond het vluchtelingenvraagstuk. 
De bijeenkomst begint om 20.30 uur met een inleiding op het vluchtelingenvraagstuk vanuit 
de invalshoek van het onderwijs, welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven. Hoe kunnen 
vluchtelingen worden opgevangen in de regio en hoe bieden we hen onderwijs, werk en 
kansen op integratie in onze samenleving? Na de inleiding volgt een ronde tafel discussie 
rond de thema’s onderwijs, welzijn en bedrijfsleven onder leiding van de CDA 
fractievoorzitters Wendy van Ooijen, Arno Bouman en Gerard Paans. Iedereen is welkom de 
avond bij te wonen.
In het Land van Heusden en Altena werden recent al vluchtelingen in een noodopvang in 
Woudrichem gehuisvest, ook worden andere mogelijkheden verkend rond opvang. Eind jaren 
negentig werden vluchtelingen in de regio opgevangen op twee asielboten in Werkendam en 
Woudrichem. 
Door het besluit tot bestuurlijke fusie per 1 januari 2019 van de gemeenten Werkendam, 
Woudrichem en Aalburg werken de drie CDA afdelingen in de regio al intensief samen op 
weg naar de fusie. In juni van dit jaar  hielden de drie afdelingen een debatavond over de  
gemeentelijke samenwerking met Cees Veerman.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.