16 juli 2015

Kadernota 2016: veel gespin weinig wol

Afgelopen dinsdag stond de kadernota op het programma. Als CDA fractie hebben we ruim een week geleden een oproep gedaan aan de inwoners van Aalburg om ons input aan te leveren voor deze kadernota. Een twaalftal mensen hebben hier gehoor aan gegeven.  Daarvoor onze hartelijke dank!!! Het resultaat van al deze input vindt u in onze inbreng die als BIJLAGE te vinden is bij dit bericht.

Het debat verliep afgelopen dinsdag moeizaam en teleurstellend. Veel gepraat, weinig inhoud. Eigenlijk kan gesteld worden dat iedereen zijn verhaaltje heeft voorgelezen en daarna er geen echt debat op gang is gekomen. Het college heeft veelvuldig gezegd dat de input wordt meegenomen bij de samenstelling van de begroting. Tsja, wat kunnen ze anders antwoorden.

Er was nog een nietszeggende motie van Ideaalburg en de Aalburgse Alliantie. De oproep was om toch vooral te kijken naar instandhouding van lokale voorzieningen in de dorpen. Aangezien dit al in het coalitieakkoord staat voegt dat niets toe. Als CDA fractie hebben we dan ook om die reden tegen gestemd.  

De vakantieperiode staat voor de deur. Een mooie periode om te reflecteren op het afgelopen parlementair seizoen. Het is in ieder geval een periode waarin we ons kunnen voorbereiden op het debat over de mogelijke herindeling binnen het Land van Heusden en Altena. Tijdens de kadernota hebben we de andere partijen nog maar eens aangespoord om hier een inhoudelijk gesprek over aan te gaan. Vragen die we dan kunnen beantwoorden zijn bijvoorbeeld:

1. Hoe voeren we goede inhoudelijke discussie over het proces inzake mogelijke herindeling.

2. Welke belangen, standpunten en waarden delen we?

Het initiatief hiertoe hoort te komen vanuit de coalitie c.q. een coalitiepartij.  Of dit gaat gebeuren is afwachten. In het belang van Aalburg lijkt mij dit in ieder geval erg verstandig.

Arno Bouman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.