26 juni 2015

Land van Heusden en Altena is al één eiland, nu nog één gemeente

ALTENA – “De streek is van de bewoners, jullie moeten niet aan Den Bosch vragen wat nodig is voor jullie gebied. Je moet zelf het bestuur in handen houden en uitzoeken wat nodig is voor de streek”, zo hield prof. dr. Cees Veerman de drie CDA afdelingen in Altena voor. “Een herindeling biedt grote kansen.”

Of zoals het Werkendamse raadslid Gerard Paans het verwoordde: “We zijn al één eiland, nu nog één gemeente met behoud van de eigen identiteit van de dorpen”, zo hield het Werkendamse CDA raadslid Gerard Paans het publiek voor op vragen uit de zaal. Hij noemde daarbij het carnaval in Hank, maar ook de Marianne Vos bankjes in de Aalburgse dorpen. 

Veerman was uitgenodigd in d’Alburcht om zijn rapport over de bestuurlijke toekomst van de streek nog eens toe te lichten. In zijn uitleg wees Veerman op de fragiele financiele positie van Woudrichem en Aalburg, de dunne ambtelijke bezetting bij de drie gemeenten, de politieke verdeeldheid en de uitdagingen die in de toekomst op de gemeenten afkomen. “Jullie krijgen nu drie en half jaar de kans om gestalte te geven aan die nieuwe gemeente, betrek de inwoners daarbij en geef ze ook het vertrouwen”. Veerman adviseerde daarin nadrukkelijk om het maatschappelijk middenveld op te zoeken bij de vorming van één gemeente. “En zoek jonge mensen die niet belast zijn met het verleden.” Veerman adviseerde ook vooral niet te beginnen met te discussiëren waar het gemeentehuis moet komen. “Het is belangrijker wat er in het gemeentehuis moet gaan gebeuren.”  

Na de uitleg van Veerman mochten na een korte pauze vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in debat met de zaal over hun inbreng bij de vorming van één gemeente Altena. Zo werd direct uitvoering gegeven aan het advies van Veerman om bewoners te betrekken bij de nieuwe gemeente. Dirk-Jan van Leeuwen uit Hank sprak vanuit zijn kennis over het bedrijfsleven, zelf werkt hij Boskalis. Hij vond de periode van 3,5 jaar rijkelijk lang, in het bedrijfsleven lukt dat een stuk sneller is zijn ervaring. Ariaan Straver van de ZLTO Altena Biesbosch: “De visie en de bestuurlijke daadkracht ontbraken tot nu toe helaas om samen te gaan”. De VVV ziet vooral de verschillen in regelgeving tussen drie gemeenten als grootste ergernis, zo vertelde directeur Marc Borsboom. Gerry van Wijk is voorzitter van de WMO adviesraad Woudrichem, ook zij ziet graag uniforme regelgeving. De uitsmijter van de avond kwam van Henk van der Zouwen uit Almkerk. “Laten we die gemeente vooral snel uit de klei trekken. Samen met bedrijven, de landbouw en de ouderen”.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.