19 april 2014

Nieuwe coalitie in Aalburg zonder het CDA

Het CDA heeft zich afgelopen donderdagavond teruggetrokken uit de lopende coalitieonderhandelingen met de SGP en Ideaalburg.  Na een kort nachtje slapen overheerst de teleurstelling bij Arno Bouman. Hieronder zijn eerste reactie op het staken van de gesprekken.

We hebben vooraf binnen het CDA heldere afspraken gemaakt over de voorwaarden die we stellen om aan een coalitie deel te nemen. Er moest een herkenbaar CDA geluid te zien zijn in het coalitieakkoord en het college.  Dit moest gedragen worden door zowel de fractie als het bestuur.

Het proces liep de afgelopen weken met horten en stoten. De eerste stap met informateur Harmen Akkerman gaf een heldere conclusie:

1. Formeer een zo breed mogelijke coalitie van SGP-CDA-CU-Ideaalburg.

2. Spreek voor de samenwerking in het land van Heusden en Altena procesafspraken af en formeer geen coalitie die voor of tegen fusie is.

3. Stap over het verleden heen en kijk richting de toekomst. 

4. Zorg voor capabele bestuurders.

5. Zorg voor een goed coalitiemanagement.

Samen met mede onderhandelaar Harm-Jan van der Beek hebben we al deze punten het hele proces voor ogen gehouden en gehanteerd. Ik ben ervan overtuigd dat alle partijen waar het CDA mee heeft gesproken dit volmondig kunnen bevestigen.

De gesprekken verliepen, na een wat moeizame start, in een opbouwende sfeer. Toch is het dus niet gelukt om er uit te komen. Een eerste bittere pil die we moesten slikken was dat de Christenunie afhaakte in het proces. Ook op het gebied van de bestuurlijke samenwerking waren we nog niet uitgesproken maar het was wel duidelijk dat we hier ook water bij de wijn moesten doen. Toch groeide de overtuiging dat er iets moois kon groeien. Nadat echter bleek dat de wethouder die we als het CDA konden leveren niet acceptabel voor de SGP, was de maat vol. We willen niet onze CDA-ziel verkopen in ruil voor het pluche.  Ideaalburg  gaf aan ongeacht de mening van de SGP, dit standpunt te volgen omdat men in hoofdlijnen al een deal over de bestuurlijke samenwerking had gesloten met de SGP.  Men stelde zich dus loyaal op naar de waarschijnlijk komende coalitiepartner.

Voor het CDA ontstond hiermee een situatie waarmee we niet vooruit konden. Enerzijds vanwege het feit dat onze wethouder niet werd geaccepteerd op basis van de persoon. Op basis van bestuurlijke capaciteiten was er geen probleem. Anderzijds omdat dit een opmaat zou kunnen worden van alle toekomstige punten die nog moesten worden uit onderhandeld.

We hebben netjes afscheid genomen en aangegeven dat we niet boos zijn maar wel zeer teleurgesteld in de situatie die was ontstaan. Het advies van de informateur wordt naar mijn overtuiging helaas niet door elke partij even serieus genomen. Het is echt een gemiste kans voor Aalburg.

Inmiddels is gebleken dat er een nieuwe coalitie is gevormd van SGP, Ideaalburg, BAB en VVD. Als wethouders worden voorgedragen Dhr. Prosman ( voormalig SGP-wethouder uit Werkendam ), Pim Bouman namens de BAB/VVD en Shah Sheikkariem namens Ideaalburg. Nagenoeg alle adviezen van de informateur zijn in de wind geslagen.

Wij wensen desondanks het nieuwe college veel succes en wijsheid toe. Als CDA zullen we als oppositiepartij ons constructief maar daar waar nodig ook kritisch opstellen richting dit bestuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.