31 oktober 2014

Provincie dwingt Aalburg tot concrete stappen

Vandaag 31 oktober 2014 is een brief van de provincie Brabant bezorgd bij alle raadsleden in het land van Heusden en Altena. In deze brief ( zie bijlage ) dringt de provincie aan dat elke gemeente minimaal drie concrete stappen zet in januari 2015:

1. Breng samen met inwoners en maatschappelijke organisatie in kaart welke kansen en opgaven er zijn voor de gemeente. Hierbij moet aandacht zijn voor de specifieke kenmerken van de kernen. 

2. Beschrijf alle mogelijke organisatorische en bestuurlijke scenario's die bij de benoemde kansen en opgaven aansluiten benoem hierbij de voor- en nadelen.

3. Laat de raad in februari of maart 2015 een voorkeur uitspreken.

In de brief is ook de lezen dat samenwerkingen tussen gemeenten van onderop dient te komen en bij voorkeur niet opgelegd dient te worden vanuit de provincie. Toch zet de provincie naar de mening van het CDA hier een stap die kan alle drie de gemeenten in het land van Heusden en Altena kan helpen.De afgelopen jaren is men er niet in geslaagd om te komen tot een gezamenlijke visie inzake dde bestuurlijke toekomst van ons mooie gebied. 

In Aalburg heeft het college er voor gekozen om in 2017 een evaluatie uit te voeren hoe de decentralisaties uitgepakt zijn. Deze uitkomsten worden betrokken in een volksraadpleging over de bestuurlijke toekomst die voor maart 2018 uitgevoerd dient te zijn.

Met de stappen die de provincie nu oplegt aan de gemeente Aalburg komt er duidelijk meer druk te staan op dit proces. Het is maar de vraag of Aalburg kan wachten tot eind 2017 om zich duidelijk uit te spreken over haar bestuurlijke toekomst. Het CDA stelt zich op het standpunt dat Aalburg zelfstandig tot een keuze moet komen en dat dit niet van bovenaf opgelegd moet worden. We zijn echter wel blij dat de provincie de gemeenten meer stimuleert om te komen tot een keuze. Uit eigen beweging is dit tot op heden nog niet gelukt.

Aalburg zal de provincie te vriend moeten houden als partner. Als is het alleen maar om bij de goedkeuring van de nieuwe bestemmingsplannen "Veense Plassen" en "Waterfront de Veene".

We zullen de komende in de raad dan aandringen op ambitie om in dit proces duidelijke en concrete stappen die leiden tot duidelijkheid over de bestuurlijke toekomst van Aalburg. 

De complete brief is HIER te lezen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.