25 januari 2014

Verkiezingsprogramma CDA Aalburg is klaar

Het CDA Aalburg heeft haar verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar vastgesteld. In tien stappen behandeld het programma belangrijke thema’s zoals bijvoorbeeld zorg, wonen, veiligheid, leefbaarheid van de Aalburgse dorpen, duurzaamheid en de samenwerking in Altena. Het programma sluit af met tien concrete speerpunten die we sowieso willen realiseren. Een voorbeeld hiervan is een oplossing voor het ruimtegebrek van Wilhelmina’26 en NOAD ’32. Het CDA gaat hier bij voorkeur voor een gezamenlijke binnendijkse locatie.

Arno Bouman, lijsttrekker bij de komende verkiezingen is blij met het programma. Het is het resultaat van gesprekken die we hebben gehad met verschillende belangengroepen en onze leden. We willen graag de lijn voortzetten die we de afgelopen acht jaar in Aalburg hebben neergezet. Er zijn veel zaken gerealiseerd waar we met trots op terugkijken maar er blijft nog genoeg werk aan de winkel.

Centraal in het programma komt terug dat het CDA de kracht van de Aalburgse samenleving blijvend wil versterken en benutten. Dorpsraden zijn hierbij een belangrijke partner. De titel van het programma luidt dan ook “Samen kunnen we meer”. 

De komende periode zal de gemeente voor verschillende zorgtaken verantwoordelijk worden. Het CDA wil graag dat dit zo lokaal mogelijk wordt geregeld. Regionaal wat moet, lokaal wat kan.

Verenigingen kunnen blijvend rekenen op de warme steun van het CDA. Subsidies blijven minimaal in stand. Wel wordt hier dan een tegenprestatie voor verwacht. Dat kan variëren van sportende jeugd tot het oppakken van sociale verantwoordelijkheden. Hier liggen dus juist kansen voor de (sport)verenigingen.

Aalburg is een sociale en ondernemende gemeente en dat wil het CDA graag zo houden. Daar waar mogelijk zal de gemeente dit moeten faciliteren. Dit kan o.a. door het mobiliseren van de eigen kracht van mensen, moderne bedrijventerreinen, opdrachten gunnen aan lokale ondernemers en het scheppen van mogelijkheden voor agrariërs om hun bedrijven toekomstbestendig te maken.

Het CDA heeft veel vertrouwen in Aalburg maar denkt tegelijkertijd dat een meer structurele samenwerking in het Land van Heusden en Altena voor de toekomst noodzakelijk is. Dit met behoud van de identiteit van de dorpen en zonder de bouw van een nieuw gemeentehuis. Er worden steeds meer taken vanuit de hogere overheden overgeheveld naar de gemeente. Een kleine gemeente als Aalburg moet zich daarop voorbereiden. In de grotere samenwerkingsverbanden kunnen we als één Altena-gemeente aan invloed winnen. Daarnaast zien we dat verschillende organisaties zoals scholen, woningcoöperaties en ondernemers zich in Altena verband hebben georganiseerd. Dat hebben ze niet zomaar gedaan.

Het complete programma van het CDA is te downloaden via  https://www.cda.nl/?id=18805

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.