19 april 2013

Brengen scherven altijd geluk?

Door: Arno Bouman

Dinsdagavond 16 april jl. was het dan zover. De gemeenteraad van Aalburg moest beslissen of  ze mee wilde werken aan een volgende stap in samenwerkingsproces. De uitkomst is inmiddels bekend. Met een stemverhouding van 8-7 werd het voorstel van het college van tafel geveegd. Er werd een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om een uitwerking te maken van een flexibele netwerksamenwerking. Dit moet uiterlijk in september 2013 verwerkt worden in een concreet voorstel. De fusie-gemeente Altena i.o. is in scherven uiteen gespat.

Als CDA Aalburg zijn we teleurgesteld met deze uitkomst. Al jaren maken we ons hard voor één gemeente Altena. Een sterke open plattelandsgemeente waarin leefbaarheid van de dorpen én kracht van de samenleving centraal staan.
Om dit te bereiken is de afgelopen jaren volop samengewerkt met onze buurgemeenten Woudrichem en Werkendam.  Voor alle partijen is het duidelijk dat we moeten samenwerken. Waarom dan kiezen voor wazige netwerkconstructies? Sommige partijen die nu voor een flexibel netwerkmodel hebben gestemd waren in het recente verleden nog fel tegenstander van elke vorm van samenwerking. Hoe geloofwaardig is dat?

Op dezelfde avond stemden Werkendam en Woudrichem met overgrote meerderheid voor het voorstel om de twee fusie-varianten verder uit te werken. Duidelijk is dat Aalburg voorlopig aan de zijlijn toe moet kijken. Of dit in het belang is van de Aalburgse burgers is valt zeer te betwijfelen. Later aansluiten betekent namelijk dat je minder aan de knoppen kunt draaien. Laat Aalburg zijn buren nu niet in de kou staan?

Het besluit wat nu genomen is, is democratisch tot stand gekomen. CDA Aalburg accepteert dat. Maar wij leggen ons hier niet bij neer. Wij blijven ons inzetten voor een krachtig Altena én Aalburg. Een toekomstbestendig model waarin we geloven.

De wijze waarop het besluit tot stand gekomen is heeft mij, in tegenstelling tot de uitslag, wel verbaasd. Dat de VVD Aalburg zich niet in de kaart liet kijken was mij bekend. Maar is het dan verstandig dat een coalitiepartner een motie mede-ondertekend waar het gif van af straalt? Was dit de mening van Els Bouman zelf? Of was dit zorgvuldig gesouffleerd door de twee Aalburgse VVD-mastodonten Cees & Bert? Gedurende de schorsingen werd de schijn gewekt dat Els als een marionet bespeeld werd door beide heren. Het was immers niet mogelijk om als mede coalitie partij persoonlijk met haar te overleggen. En wat is de positie van wethouder Sylvana de Backer nu in haar eigen VVD? Ze doet het als wethouder  tot op heden goed. Het zou me betreuren als ze niet kan rekenen op steun van haar achterban.

Ook heeft het mij verbaasd dat de SGP in Werkendam voor heeft gestemd en dat de Aalburgse SGP-fractie unaniem tegen was. Heeft men geen regionale afstemming? Dert Vlaander was er na enig aandringen in de raadsvergadering eerlijk over. Hij verklaarde dat hij tegen was omdat hij bang was dat de SGP in Aalburg het minder voor het zeggen zou krijgen. Eerlijk, maar is eigenbelang een goede (christelijke) drijfveer? 

Allemaal vragen waarop ik het antwoord niet weet. Wat ik wel weet is dat we als CDA in Altena een hele goede samenwerking én afstemming hebben. A.s. woensdag zitten we weer bij elkaar. We zullen dan met elkaar de situatie bespreken en bekijken hoe we de scherven (op termijn) kunnen lijmen. Of deze scherven geluk brengen is maar zeer de vraag. Het zijn hele kleine stukjes. In het belang van de burgers van Aalburg én Altena gaan we deze uitdaging "graag" aan!!!

Op naar een Continu Daadkrachtig Altena!!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.