Jeannet Schouten

" Belangrijker dan ooit worden keuzes maken, hoe om te gaan met de nieuwe wet en regelgeving binnen het Sociaal Domein. Wat betekent dit voor de burgers, jong en oud?!"
De wetgeving op met name het Sociaal Domein zal gaan veranderen. De Participatie Wet, Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015); de ontmanteling van de AWBZ en de Jeugdwet. Deze nieuwe wetten moeten er voor zorgen dat de verzorgingsstaat zoals deze nu wel genoemd wordt, verandert in een samenleving van meer zelf en ...... samen doen. Het wordt de komende periode zeer interessant en spannend welke regelruimte we als gemeente nemen, krijgen en houden als het gaat om het inrichten van deze wetten. Dichtbij wat kan en regionaal wat moet.

 

Op het moment dat mijn man en ik in Wijk en Aalburg zijn gaan wonen, werd ik al snel betrokken bij de gemeentelijke politiek. Dit begon met een gesprek met de burgemeester. Een oriënterend maar vooral ook een inspirerend gesprek. Al snel volgde mijn CDA-lidmaatschap een taak als burgerraadslid en daarna als gemeenteraadslid in een coalitie met een aantal andere partijen.

 

In het dagelijks leven ben ik regiomanager en team-coördinator WMO bij een grote zorginstelling voor mensen met een handicap in Zuid-Holland. Daarnaast heb ik op dit moment een opdracht voor een andere gemeente. Deze richt zich op de toekomst van burgers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Kortom zoeken naar samenwerking met andere instellingen en ondernemers gericht op passend werk of arbeidsmatige dagbesteding voor (jong)gehandicapten.

 

Binnen de gemeenteraad is mijn huidige portefeuille voornamelijk gericht op jeugd en onderwijs, welzijn en zorg, werk en inkomen. Wat een uitdaging! Deze portefeuille is mij gezien mijn achtergrond dan ook op het lijf geschreven. De wetten zijn nog niet van kracht maar wel volop in de media. Er wordt nog steeds gesleuteld. Als ze er doorkomen dan zal vanaf 2015 de gemeente begroting ongeveer 55 procent van het totale gemeente budget beslaan. Dit vraagt dus om doordachte keuzes maken op inhoud en financiën en toezicht houden op de uitvoering.

 

Wat staat ons de komende regeerperiode te wachten? Wat betekent dit voor de burgers, ouderen, gehandicapten en jeugd van Aalburg? Wat gebeurt er in de toekomst met de verzorgingshuizen? Komen jonggehandicapten straks aan een baan, hoe betrekken we ondernemers bij dit krachtenspel en krijgen deze kwetsbare burgers dan de juiste begeleiding en ondersteuning die zij nodig hebben? Kortom we beleven op dit moment spannende tijden. Wetten veranderen maar wij moeten ook mee veranderen.

 

Samen met u wil ik mij hard maken voor een sociaal en ondernemend Aalburg, mijn bijdrage leveren aan bovengenoemde punten en daar waar nodig invloed op ( blijven) uitoefenen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.