Werken aan een veilige omgeving

WERKEN AAN EEN VEILIGE OMGEVING

 

We wonen in een landelijk gebied met 7 dorpen. Van peuter tot senior moet je je er veilig en thuis voelen. Daar moeten we  zuinig op zijn. Samen houden we ons dorp heel, schoon én veilig. De afgelopen jaren heeft het CDA er mede voor gezorgd dat:

Er verlichting is gekomen in de Nieuwe Steeg tussen Genderen en Eethen

De verkeersituatie op het marktplein overzichtelijker is geworden

Er een fietspad is aangelegd tussen Genderen en de Kromme Nol

Er een start wordt gemaakt voor een veilige fietsverbinding  tussen Veen en het nieuwe zwembad AquaAltena

 

Ik stem op het CDA omdat…

 

verloedering, vervuiling en vandalisme voortvarend  wordt aangepakt. Het in het leven roepen van een zogenoemd ‘hometeam’, een overleg platform van het maatschappelijk werk, artsen, scholen en kerken, is daarbij van belang. Problemen kunnen dan tijdig worden gesignaleerd en besproken; 

het CDA voor een actief drugs- en alcoholbeleid is, waarbij problemen op tijd worden gesignaleerd en aangepakt. Dit betekent ook dat er in onze gemeente geen ruimte is voor coffeeshops.  Verkoop van drugs rond scholen moet hard aangepakt worden;

Sportverenigingen  een actief beleid hebben om alcoholmisbruik te voorkomen.

We  alert blijven op de aanrijdtijden van ambulance, politie en brandweer. Afgelopen periode is gebleken dat in 20% van de gevallen de ambulance te laat op de plaats van bestemming is. We voorstander zijn van een nieuwe moderne brandweerpost aan de grens van Wijk en Aalburg én Veen.

We aandacht vragen voor de toenemende diefstal bij agrarische ondernemers in de buitengebieden. 

Binnen de kernen zeer regelmatig gecontroleerd wordt op snelheid, en wij dit een goede zaak vinden

Alle basisscholen in Aalburg worden voorzien van het Brabant Verkeersveiligheidslabel.

de Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) zich bezig moet houden met de leefbaarheid en veiligheid 

Dorpsraden samen met  EHBO-verenigingen geld beschikbaar krijgen om zoveel mogelijk mensen een cursus te geven in het bedienen van de AED’s. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.