12 maart 2021

Brabant en Zeeland slaan handen ineen voor oplossing wateroverlast (video)

Lian Korst (fractievoorzitter CDA Brabantse Delta) en Jeanne Jansen (contactpersoon voor het CDA uit het gebied), hebben samen een bezoek gebracht bij het Schelde-Rijnkanaal. Een oplossing voor de waterproblemen voor natuur en landbouw is namelijk dichtbij! Het Waterschap Brabantse Delta is vorige maand gestart met werkzaamheden in het gebied om wateroverlast in de toekomst te beperken. 

Er is een samenwerking van twee waterschappen voor goed waterbeheer in Zeeland en Zuid-West Brabant. In 2014 kwam het waterakkoord tussen de waterschappen Scheldestromen en Brabantse Delta tot stand. In het akkoord staan afspraken over gezamenlijke maatregelen bij buitengewone neerslagomstandigheden en het beheer bij watertekort. 

Waterschap Brabantse Delta werkt samen met waterschap Scheldestromen aan het verminderen van wateroverlast en watertekort op landbouwgronden in het gebied. De maatregelen om de afvoer van het water te verbeteren zijn het maaien, verbreden en herstellen van twee sloten. Ook wordt een aantal duikers, betonnen buizen die sloten met elkaar verbinden, verlaagd om meer water af te kunnen voeren en de kans op wateroverlast te verkleinen. Daarnaast worden er twee stuwen geplaatst in bestaande sloten om water langer vast te houden bij droogte. Door deze maatregelen wordt de kans op wateroverlast en watertekort in het gebied kleiner en worden waarschijnlijk in het voorjaar afgerond.

Koppen bij elkaar om waterproblemen op te lossen

Positief is dat de twee provincies Zeeland en Noord Brabant en de Waterschappen van de Zuid Westelijke Delta de koppen bij elkaar hebben gestoken om een aantal belangrijke waterproblemen samen op te lossen. Jaarlijks stroomt er 20-40 miljoen kuub zoet water van goede kwaliteit vanuit de Brabantse Wal ongebruikt de Schelde in. Het Water uit de Wal, zowel het afspoelende oppervlaktewater als het kwelwater, verzamelt zich tussen de voet van de Wal en het Schelde Rijnkanaal. Het overtollige water gaat onderdoor het kanaal naar de spuikom van Bath en wordt gespuid op de Westerschelde. Dit overtollige water willen de Waterschappen inzetten voor Zeeland en Brabant in tijden van droogte voor de landbouw en natuur. Zeeland is afhankelijk van regenwater maar door verzilting onbruikbaar voor de landbouw.

Nauwe samenwerking

De drie jaar van droogte heeft in de Brabantse Wal schade aan natuur gebracht en is een tekort voor beregening in de Landbouw aangetoond. Samen willen de partners kijken hoe ze het water wat nu wegspoelt kunnen inzetten voor waterbeschikbaarheid in de natuur en landbouw in Brabant en Zeeland.

Jürgen Stoop is Statenlid en heeft Natuur & Milieu en Bodem onder zijn beheer. "Op 3 maart hebben de provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen de zogeheten 'Koepelovereenkomst Groenblauwe opgaven 2021-2027' ondertekend. Dit geeft aan dat we als provincie en waterschappen heel nauw samenwerken om een klimaatrobuust Brabant te krijgen in 2050. Dit is een succes waar we voor West-Brabant een mooie stap kunnen zetten aan het aanpakken van de droogte en het voorkomen van natte voeten."

Lian Korst en Jeanne Jansen doen een oproep aan de Waterschapsbesturen om te zorgen dat de vaart erin blijft.

Kijk naar een video van de ontmoeting tussen Lian Korst en Jeanne Jansen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.