14 juni 2024

CDA Brabant komt op voor regio Noordoost-Brabant bij nieuwe OV-Concessie

Tijdens een themabijeenkomst van de Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft Noah Brok, burgerlid van het CDA Brabant, het belang van een zorgvuldige en langetermijnvisie voor de nieuwe concessie van busverbindingen in Oost-Brabant onderstreept. Brok benadrukte dat deze concessie, die tien jaar zal lopen, bepalend is voor de mobiliteit in de regio en een grote impact zal hebben op zowel de huidige als toekomstige generaties. Een van de speerpunten voor het CDA is het behouden en verbeteren van de HOV-lijnen, met name de lijn tussen Nistelrode en Heesch. Het CDA benadrukte het belang van goede ontsluitingslijnen voor kleine kernen, zoals Heusden, Herpt en Hedikhuizen, waar ouderen vaak te ver moeten reizen om bij een bushalte te komen. "Het verdwijnen van bushaltes in de regio wordt door deze coalitie gezien als een versnelling van het openbaar vervoer, maar in werkelijkheid betekent dit een verschraling van de dienstverlening," aldus Brok.

Het CDA wees op de situatie in Hilvarenbeek, waar inwoners van de kernen Esbeek en Biest-Houtakker door de invoering van spitslijn 143 soms wel drie kilometer moeten afleggen om bij een bushalte te komen. Het CDA pleitte ervoor dat lijn 143 een HOV-lijn wordt en dat er meer aandacht komt voor de verbindingen van kleine kernen zoals Biest-Houtakker en Esbeek met het openbaar vervoer. In Gilze-Rijen stelde Brok voor om buslijn 130 door te trekken naar Chaam voor een betere ontsluiting van het gebied. Voor Heusden vroeg hij aandacht voor het behoud van buslijnen zoals lijn 135 en 136 en benadrukte hij de noodzaak van een goede bereikbaarheid voor ouderen door haltes dichtbij te houden. Daarnaast riep hij op om dieselbussen snel te vervangen door elektrische bussen en pleitte hij voor de herintroductie van de nachtbus. Voor 's-Hertogenbosch benadrukte Brok dat de bussen in de stad te weinig rijden vergeleken met steden als Breda en Tilburg, en dat er te weinig busverbindingen zijn naar kleinere kernen zoals Engelen, vooral in het weekend. Hij pleitte voor een hogere frequentie van buslijnen op doordeweekse dagen om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. In Sint-Michielsgestel stelde Brok het belang van goede verbindingen tussen buurtbussen en het NS-station en vroeg hij naar de mogelijke impact van het verminderen van haltes voor lijn 156 (Den Bosch-Eindhoven). Hij prees de hogere frequentie van bussen tijdens spitsuren en benadrukte de noodzaak om in te zetten op elektrische bussen. In Bernheze vroeg Brok om een snelle verbinding tussen Veghel en Den Bosch en pleitte hij voor een mobiliteitshub in Heeswijk-Dinther. Het CDA benadrukte het belang van de HOV-lijn tussen Nistelrode en Heesch en riep op om busverbindingen te behouden ondanks laag financieel rendement. Hij stelde voor een extra buurtbus in te zetten om de kernen te verbinden met Den Bosch.

Voor Maashorst riep Brok op om goed in te spelen op de bereikbaarheid van kleine kernen en nieuwbouwwijken zoals Eikenheuvel in Uden, en voor Boekel vroeg hij aandacht voor de slechte connectie tussen bussen in Boekel en ander openbaar vervoer en pleitte hij voor betere verbindingen naar grotere steden, rekening houdend met de groei van de gemeenten. Brok wees op het belang van minder eisen stellen aan vervoerders in het Land van Cuijk en het behouden van de kwaliteit van het openbaar vervoer. Hij pleitte voor snelle HOV-lijnen tussen Oost- en West-Brabant en een goede bereikbaarheid van kleine kernen. Tot slot benadrukte Brok dat de concessieperiode langer is dan de zittingsperiode van het huidige college en vroeg hij om de nachtlijnen naar Tilburg en Den Bosch op te nemen in het programma van eisen. "De nachtlijnen zijn in dit programma geen harde eis en het CDA zou graag zien dat deze worden toegevoegd," stelde Brok, benieuwd naar de bereidheid van het college en de mening van andere partijen. "Het is van groot belang dat de regio wordt betrokken bij de ontwikkeling van de busverbindingen in Oost-Brabant," aldus Brok. "We moeten ervoor zorgen dat iedereen, van jong tot oud, toegang heeft tot betrouwbaar en efficiënt openbaar vervoer."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.