08 maart 2023

CDA Brabant zet vraagtekens bij stilleggen stikstofvergunningen

CDA Brabant zet vraagtekens bij stilleggen stikstofvergunningen

Afgelopen week nam Gedeputeerde Staten (GS) het ingrijpende besluit om tijdelijk geen stikstofvergunningen meer te verlenen. CDA Brabant zet grote vraagtekens bij de conclusies die worden getrokken naar aanleiding van de Natuurdoelanalyses om de volledige vergunningverlening stil te leggen. Na een lange discussie hebben wij onze motie aangehouden om afgelopen weekend de stukken nog eens grondig door te nemen. In de statenmededeling gaf het college aan dat volgens de statenmededeling 15 gebieden een “Nee, tenzij” beoordeling hebben gekregen.

Citaat: “In de NDA’s voor de 15 Brabantse Natura 2000-gebieden is geconcludeerd dat bij alle gebieden sprake is van een ecologisch oordeel “nee, tenzij”. Bij 13 van de 15 gebieden is stikstof een knelpunt. Dit geldt niet voor de gebieden Markiezaat (gebied is niet stikstofgevoelig) en Biesbosch (stikstofdepositie is geen knelpunt).”

Het CDA heeft de onderliggende stukken doorgenomen die GS deze week naar Provinciale staten heeft gestuurd. Kees de Heer, fractievoorzitter: “Wat we lezen is opmerkelijk.” In de NDA van Oeffelter Meent staat op pagina 85 als conclusie dat geen aanvullende bronmaatregelen nodig zijn.

Citaat: “Maatregelen met betrekking tot afname stikstofdepositie Aanvullende bronmaatregelen zijn op dit moment niet vereist. De autonome depositiedaling zorgt ervoor dat in 2030 de KDW nergens meer wordt overschreden. Belangrijk is wel om te monitoren of de voorspelde daling ook daadwerkelijk op gaat treden."

Het bevreemdt ons dat in dit geval de conclusie is getrokken dat geen stikstofvergunningverlening meer mogelijk is voor activiteiten die impact hebben op dit N2000 gebied. Wij hebben dan ook na het lezen van Natuurdoel Analyse (NDA) Oeffelter Meent de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

 

  1. Waarom en hoe is voor dit gebied tot een “Nee, tenzij” gekomen
  2. Waarom wordt niet vermeld dat stikstof voor Oeffelter Meent geen knelpunt is gezien de autonome ontwikkelingen en dat geen aanvullende bronmaatregelen nodig zijn volgens de NDA. Is het college bereid dit alsnog duidelijk de communiceren naar PS en de samenleving.
  3. Wat zegt dit over de conclusie mbt het stilleggen van vergunningverlening voor extern salderen / doelenbanken met effecten op dit gebied?
  4. Onderschrijft het college de conclusie dat dit betreffende NDA aangeeft dat geen Aanvullende bronmaatregelen op dit moment zijn vereist?
  5. Is het college bereid een heroverweging te maken indien verkeerde conclusies zijn getrokken voor dit specifieke N2000 gebied?
  6. Op welke wijze kunnen wij als Provincie een snelle toetsing laten doen bij de Ecologische Autoriteit over deze NDA om bevestigd te krijgen of de gemaakte conclusie strookt met de wijze waarop wordt omgegaan met deze NDA
  7. Graag ontvangen wij een specifiekere onderbouwing voor het trekken van de conclusies hoe tot de 15x “Nee, tenzij” is gekomen?

 

De CDA-fractie heeft gevraagd voor een snelle beantwoording gezien de impact van het genomen besluit.

 

Klik op link voor de volledige Natuurdoelanalyse Oeffelter Meent:

https://www.brabant.nl/-/media/ddf93b5a9d7d4a3e9a1a81499dfd681a.pdf

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.