02 maart 2023

CDA slaat alarm over verstrekkende gevolgen van cirkels rond natuurgebieden

‘Hoogste tijd voor woningnoodreductie’

Gedeputeerde Staten (GS) moet op korte termijn met een plan komen waarmee Brabant ondanks de stikstofproblemen in beweging blijft. “De hoogste tijd dat we het niet alleen hebben over stikstofreductie, maar ook over woningnoodreductie”, aldus fractievoorzitter Kees de Heer van CDA Brabant.

“De telefoon staat bij het CDA roodgloeiend en mails blijven binnenkomen sinds GS zowat alle vergunningen op het gebied van infrastructuur, industrie, woningbouw en landbouw stillegde”, zegt De Heer. “De vraagt dringt zich op of deze maatregelen in verhouding staan tot de kwaal.”

Wat betreft de CDA fractie vergadert Provinciale Staten morgen, vrijdag 3 maart, over het besluit van GS om zowat alle economische activiteiten rond Natura 2000-gebieden te verbieden. Zelfs de plaatsing van windturbines, nota bene bedoeld om de energievoorziening te verduurzamen, is taboe.

Het CDA erkent dat zorg voor de natuur belangrijk is. “Ondanks dat stellen we vast dat dit besluit leidt tot andere problemen, waaronder het laten voortduren en zelfs versterken van de woningnood”, stelt De Heer. “Mensen snappen er werkelijk niks van, concludeert het CDA na een dag van telefoontjes, appjes en mails. Wat het allemaal erger maakt is dat GS nog niet kan zeggen hoe lang deze situatie duurt en of er maatregelen komen die voor verlichting zorgen. Die maatregelen moeten er echt als de wiedeweerga komen.”

Woningnoodreductie

Het CDA dient daarom tijdens de Statendag een motie in, waarin GS wordt opgeroepen om met alle belanghebbende sectoren en partijen op korte termijn te bezien welke vorm van verlichting er nodig en mogelijk  is. Ook moet GS in kaart brengen wat de gevolgen van het besluit zijn. “Dankzij Europese afspraken zijn we gehouden aan stikstofreductie. En omdat er op Europees niveau geen afspraken over huisvesting zijn, kennen we niet een begrip als woningnoodreductie. En dus doen we over woningbouw minder dwingend. Dat is fout.”

Gedeputeerde Roijackers stelt  ‘dat er een totale verschaling van de natuur dreigt als deze ontwikkeling doorzet’. “Maar haar collega Ronnes kan iets soortgelijks zeggen over zijn portefeuille: als deze ontwikkeling doorzet, dreigt een totale verschraling van het woningaanbod. Het is tijd dat we belangen in balans brengen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.