28 mei 2021

CDA tevreden over energiestrategieën provincie

De Statenleden behandelen de Regionale Energiestrategieëen (RES’en). Dat zijn programma’s waarin plannen over duurzame energie zijn uitgewerkt. De CDA fractie is tevreden over het geleverde werk zowel van de vier RES'en als van de provincie. Er is veel en goed werk verzet door iedereen op alle niveau’s. 


Het CDA wil drie opmerkingen meegeven aan Gedeputeerde Staten:
1.    Geen stapeling van eisen in de RES met betrekking tot zonneparken en windmolens.  De gemeentes moeten keuzes maken over locaties en zoekgebieden. Zij maken hun eigen afweging. De brief van de BMF (Brabantse Milieu Federatie) over weidevogels, hoe sympathiek ook, hoort daarom op lokaal niveau meegenomen te worden in de afwegingen.

2.    Energie besparingen. De CDA fractie vindt energie besparen een zeer belangrijke pijler in de energietransitie. We lezen nu verschillende percentages aan besparingen in de 4 RES'en: (11%, 15%, 20%, en 1 RES zonder ambitie). Het CDA zou graag een uniforme ambitie zien, van bij voorbeeld 25%. En de aanvullende vraag is, kan de provincie gemeentes en woningbouwcorporaties niet helpen bij het realiseren van energiebesparingsdoelstellingen?

3.   Innovatie. Het succes in Brabant wordt sterk bepaald door het succes van de ‘triple helix’ - de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de onderwijs- en kennisinstellingen die samen zorgen voor innovaties in de regio en ver daarbuiten.

Zo’n aanpak maakt onze vier Brabantse RES'en uniek maken ten opzichte van die 26 andere RES'en in Nederland. De CDA fractie ziet deze unieke eigenschap van Brabant enerzijds te weinig terug in de vier RES'en. Ze zijn er wel maar ongelijksoortig en anderzijds zien we ook te weinig in de bestuurlijke reactie van de provincie terug. De provincie zou dit meer bij elkaar moeten brengen.

Het CDA meent dat de triple helix een enorm krachtig strategisch wapen is dat ons kan helpen bij het realiseren van de klimaatopgave en de energietransitie.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.