12 november 2021

Chris Spooren CDA: “Betrek hengelsport bij waterplannen”

Chris Spooren (CDA Brabant) zag de afgelopen tijd dat veel goede bereikbare stekken moesten wijken voor aanpassing aan de oevers en waterloop. Parkeerplaatsen dicht bij het water zodat oudere vissers of gehandicapte vissers hun hobby konden uitoefenen en mee konden genieten van het water zijn verdwenen. 

Sommige partijen willen en vinden dat er helemaal geen hengelsport meer mogelijk moet zijn dan wel onmogelijk moet worden gemaakt. Het CDA denkt daar anders over, hengelaars zijn doorgaans allemaal natuurliefhebbers, werken hard aan een goede visstand, houden de oevers schoon en doen alles om hun hobby zo natuurvriendelijk uit te oefen. Hierbij is de inspanning om te komen tot een loodvrije hengelsport een goed voorbeeld, maar zeker ook het project “Zilver stromen” (*Zie “schetsboek riviersportvisserij”)

Het betrekken van hengelsportverenigingen en andere watersportverenigingen is belangrijk om een breed draagvlak te creëren en recreatie aan en op het water bereikbaar te houden voor iedereen. Chris Spooren verwijst hiervoor naar een citaat uit het genoemde schetsboek waarin wordt opgeroepen om samen te werken. Een bestaande groep recreanten bestaande uit een brede groep hengelsporters die uit alle lagen van de samenleving komen en een brede kennis hebben van vis en viswater die bij kunnen dragen aan behoud en herstel van (Europese) rivieren. 

Met de ingediende motie, die is aangenomen, is gevraagd om, in een vroeg stadium, inspraak mogelijk te maken voor deze grote en brede groep. Betrek deze groep hengelsportverenigingen bij het maken van plannen zodat waterrecreatie breed bereikbaar blijft in een mooi en gezond rivierenlandschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.