10 december 2021

Mark Janssen-van Gaal voorgedragen als voorzitter CDA Brabant

Beste leden,

We zijn verheugd dat we als bestuur CDA Brabant een voordracht kunnen doen voor de vacature voorzitter CDA Brabant. Het bestuur stelt de beoogd voorzitter Mark Janssen-van Gaal in deze nieuwsbrief graag kort aan u voor.

We plannen een extra digitale ledenvergadering in op woensdagavond 19 januari 2022 van 19.30 tot 21.30 uur om deze voordracht aan onze leden voor te leggen ter goedkeuring. Deze vergadering is uiteraard uitsluitend voor de leden van CDA Brabant. Een agenda zal nog worden gezonden op een later moment. 

U kunt alvast aanmelden voor de extra ledenvergadering. Klikt u hier om aan te melden.

Bestuur CDA Brabant

Nieuwsbrief:

‘s-Hertogenbosch – Het Brabantse CDA bestuur draagt de in Wilbertoord woonachtige Mark Janssen-van Gaal voor als voorzitter CDA Brabant. Deze voordracht zal plaatsvinden tijdens de online algemene ledenvergadering van 19 januari 2022.

Mark is momenteel fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert. De afgelopen tijd was hij campagneleider van CDA Brabant, CDA Land van Cuijk en lid van de landelijke evaluatiecommissie Spies. In het verleden was hij lid van het voormalige regiobestuur Oost-Brabant en langere tijd bestuurslid van CDA Mill en Sint Hubert.

In het dagelijks leven is Mark actief als manager GGZ bij NEO Huisartsenzorg te Nijmegen en Voorzitter Raad van Commissarissen van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.

Bestuurslid en voorzitter van de selectiecommissie Albert Renders: ‘De selectiecommissie is bijzonder ingenomen met de verbindende kwaliteiten van Mark en zijn kennis van het CDA netwerk zowel in Brabant als landelijk. De selectiecommissie is van oordeel dat Mark met deze kwaliteiten, bij uitstek de persoon is die de leden na een turbulente periode weer dichter bij elkaar kan brengen. En onze visie op collegiaal bestuur verder vorm kan geven’.  

Over zijn voordracht als kandidaat-voorzitter zegt Mark: ‘Het is voor mij een grote eer dat de selectiecommissie mij deze verantwoordelijkheid toevertrouwt. Ik heb er ontzettend veel zin in om vanuit positieve energie samen met anderen; leden te enthousiasmeren, verbindingen te leggen, talenten te ontdekken en lokale afdelingen te ondersteunen. We hebben elkaar nodig. Juist nu, kunnen we elkaar versterken door samenwerking.

Ik zal me met volle overtuiging inzetten om samen met vele CDA’ers van west tot oost, uit stad en platteland te bouwen aan een stevige inhoudelijke en bestuurlijke visie voor de toekomst van Brabant. En ons geluid volmondig in Den Haag te laten klinken.   

Dit gaat vooral lukken als we de ervaringen, kwaliteiten en briljante ideeën van zoveel mogelijk actieve leden, de wetenschap en mensen in het veld, bij elkaar kunnen brengen’. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.