03 februari 2023

Meer samenwerking bij levendig Brabant

CDA-statenlid Ria van der Hamsvoord wil krachtdadige uitvoering van plan

‘Meer samenwerking bij Levendig Brabant’

Met meer concrete samenwerking wint het programma ‘Levendig Brabant 2030’ aan effect. Dat betoogt CDA-statenlid Ria van der Hamsvoord. Ze dient daarvoor vandaag een voorstel in.

Van Hamsvoord is enthousiast over het nieuwe beleidskader voor cultuur, erfgoed, sport en vrije tijd. De visie wordt naar verwachting vandaag vastgesteld door Provinciale Staten. Het moet leiden tot meer synergie tussen de genoemde beleidsterreinen en behoud en versterking van de dynamiek in Noord-Brabant.

“Het draait in dit plan om verbinding en samenwerking. Op allerlei niveaus werken we zo aan heel veel zaken die voor Brabanders belangrijk zijn: gezondheid, inclusie, leefbaarheid en het behoud van kunst, erfgoed en landschap”, aldus het Statenlid.

Zorgen zijn er echter ook. “We kunnen wel willen werken aan verbindingen, maar de provinciale structuur is nu eenmaal georganiseerd per sector. Erfgoed is bijvoorbeeld een heel andere tak van sport dan vrije tijd. Dat kan het maatschappelijk rendement in de weg staan. Een oplossing is per doel samenwerkingsverbanden te organiseren en om heldere prestatieafspraken te maken. Zo maken we de uitvoering concreet en controleerbaar.”

In een motie vraagt het CDA daar vandaag om. De christendemocraten roepen Gedeputeerde Staten in die motie ook op om de overhead zo klein te maken als maar mogelijk is. “Juist in deze tijd van inflatie is het van belang dat zo veel mogelijk geld terechtkomt bij de uitvoering. Of nog concreter: bij de Brabanders.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.