21 mei 2021

Motie coronapatiënten nazorg bieden aangenomen

Corona patiënten nazorg bieden Provinciale Staten van Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 23 april 2021; Constaterende dat:

• In de Perspectiefnota 2022 gesproken wordt over een brede Coronaherstelbenadering.

• Als politiek buigen wij ons voortdurend over de vraag wat wij vanuit onze rol kunnen bijdragen om Brabant snel en vitaal uit de crisis te kunnen loodsen. Hierbij toetsen we onze ideeën steeds aan onze rol en verantwoordelijkheid.

• In deze moeilijke tijden begrijpen wij dat we mogelijk een stap extra moeten doen.

• Veel Brabantse inwoners te maken hebben gekregen met flinke ziekteverschijnselen en een langdurig herstel.

Overwegende dat:

• Het exacte herstelproces nog heel onzeker is en aandacht vraagt

• Brabant zich verantwoordelijk voelt voor de gezondheid van haar inwoners en hier in wil ondersteunen

• Q en C support in Brabant unieke kennis en ervaring heeft opgebouwd met het bieden van nazorg, fysiek en mentaal aan mensen die langdurig klachten ondervinden als gevolg van een Q koorts of covid 19 besmetting.

• De behoefte aan deze nazorg en de kennis hierover niet alleen in Brabant, maar in heel Nederland sterk zal toenemen en Brabant met Q en C support en de brede kennisinfrastructuur-en netwerken een spilrol kan vervullen.

Spreken uit: GS een verkenning te laten uitvoeren en een plan te laten ontwikkelen voor het uitbouwen van een kennis-en supportnetwerk, met Q en C support als basis en in nauw overleg hiermee alsmede met het Rijk, voor de nazorg rond infectieziekten als Coivd-19 en hierover te rapporteren en zo mogelijk een voorstel te doen aan PS. En gaan over tot de orde van de dag.

 

CDA Brabant Ankie de Hoon Tanja van de Ven

SP Maarten Everling

VVD Suzanne Otters-Bruijnen

ChristenUnie-SGP Hermen Vreugdenhil

GroenLinks Jade van der Linden

50PLUS Jan Frans Brouwer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.