01 maart 2021

Ondernemers in de lift dankzij Brabant Outcomes Fund

De provincie Noord-Brabant is rijk aan bijzondere ondernemers, mensen die de economische kracht als middel gebruiken om aan een betere samenleving te bouwen. Een samenleving die open, inclusief en groen is en die het welzijn van mensen vergroot en op deze manier een grote maatschappelijke bedrage levert. De potentie van deze ondernemers is enorm, maar de uitdagingen zijn dat helaas ook. Het CDA vindt het belangrijk dat deze initiatieven opschalen om hun impact te vergroten. Daarom is de partij blij met het zogeheten Brabant Outcomes Fund.

BOF2 is het vervolg op BOF. In deze periode staan ondernemingen centraal die meetbaar willen bijdragen aan brede welvaart en daarmee aan provinciale beleidsdoelen en daar ook verantwoording over kunnen afleggen. Statenlid Coen Hendriks (Mobiliteit): "De potentie van deze ondernemers is enorm, maar de uitdagingen zijn dat helaas ook. Het CDA vindt het belangrijk dat deze initiatieven (niet allen bedrijven, het kunnen ook stichtingen, coöperaties en dergelijke zijn) opschalen om hun impact te vergroten. 

Tijdens de eerste BOF 1 zijn contracten gesloten met bedrijven die duidelijk een meerwaarde leverde aan het welzijn en welbevinden van mensen.  

Coen Hendriks: "Tijdens het lezen van de stukken ter voorbereiding op de statendag bekroop ons het gevoel dat dit nu niet meer het geval is. Daarom hadden we samen met Lokaal Brabant, Groen Links, PVDA, Partij voor de Dieren en Christen Unie een motie voorbereid om speciale aandacht te vragen voor welzijn en welbevinden en gezondheid toe te voegen aan de beleidsdoelen.  Maar door de beantwoording in de memorie hebben we doen besluiten om onze motie in te trekken. We zijn blij dat we nu kunnen besluiten om de BOF 2 te kunnen beginnen."  

Coen Hendriks: "De eerste proef met het Brabant Outcomes Fund in 2019 is zeer goed bevallen. Op basis daarvan gaan we nu verder met het BOF2. Hiermee zetten we in op het versterken van de brede welvaart voor alle Brabanders. We gaan ondernemingen financieren die vastlopen bij het vinden van reguliere financiering. Belangrijk is dat ze aantoonbaar bijdragen aan integrale provinciale opgaven op het snijvlak van people, planet, profit. Met BOF2 zetten we als overheid samen met de private sector de volgende stap in slim financieren in netwerken. Het maximaliseren van innovatie én maatschappelijke impact waarbij we het financieel risico gezamenlijk dragen." 

Die provinciale beleidsdoelen voor ondernemingen zijn:

  • natuur inclusieve landbouw,
  • inclusieve energietransitie,
  • duurzaamheid
  • versterking van een duurzame en concurrerende Brabantse economie.

Wat is BOF2?

Gedeputeerde Wil van Pinxteren van Vrije Tijd, Cultuur en Sport, Bestuur en Veiligheid: "De eerste proef met het Brabant Outcomes Fund in 2019 is zeer goed bevallen. Op basis daarvan gaan we nu verder met het BOF2. Hiermee zetten we in op het versterken van de brede welvaart voor alle Brabanders. We gaan ondernemingen financieren die vastlopen bij het vinden van reguliere financiering. Belangrijk is dat ze aantoonbaar bijdragen aan integrale provinciale opgaven op het snijvlak van people, planet, profit. Met BOF2 zetten we als overheid samen met de private sector de volgende stap in slim financieren in netwerken. Het maximaliseren van innovatie én maatschappelijke impact waarbij we het financieel risico gezamenlijk dragen."

€20 miljoen

Het BOF2 streeft naar een totale inleg van €20 miljoen. Een belangrijke beoogde co-investeerder is het Europees Investeringsfonds (EIF). Daarmee wordt BOF2 een combinatie van Europees, regionaal, publiek en privaat kapitaal.  

Evaluatie

Coen Hendriks: "In BOF2 wordt de financiering voor het werkkapitaal vanuit 5 programma’s gedragen. Hiermee wordt al een flinke stap gezet naar een integrale aanpak van brede welvaart.  We zijn erg benieuwd hoe het programma wordt geëvalueerd en hoe de financiële bijdrage vanuit de verschillende programma’s worden bewaakt."  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.