CDA Brabant
01 oktober 2021

Over deze 4 punten wil CDA Brabant in debat Bestuursrapportage

Vandaag wordt in de Statenvergadering het debat gevoerd over de Bestuursrapportage (Burap). Het CDA wil over deze 4 punten het debat voeren:

Het eerste punt betreft het programma Vrije tijd, sport, cultuur en erfgoed. Daar zien we onderbesteding in het Leisure Ontwikkel Fonds (er is minder uitgegeven aan Vrijetijdseconomie), het uitvoeren van het verlengd kader Erfgoed duurt langer dan verwacht en de behandeling van het beleidskader Vrije tijd 2030 is uitgesteld. Dat zijn geen fijne ontwikkelingen en daarom vraagt het CDA aan het College wat zij kan doen om hier wat meer vaart in te krijgen.


Het tweede punt luidt als volgt: de werkvoorraad bij zowel vergunningverlening als bij subsidieafhandeling is nog steeds groot, te groot vindt het CDA. De doorlooptijden zijn hierdoor lang. Het College is van mening dat er bij met name de subsidieafhandeling geen geschikte capaciteit te vinden is. De partij wil weten welke inspanningen het College dan nog wel kan verrichten om dit probleem terug te dringen.


Het derde punt: Voor de begroting 2022 is er een ruimte van afgerond 27 miljoen vrij te besteden. De vraag is of de ruimte van 27 miljoen ook werkelijk door PS vrij inzetbaar is of ziet het College ontwikkelingen aankomen die drukkend werken op de knelpuntenbuffer?


Het vierde en laatste punt is: Bij de perspectiefnota heeft onze fractie de moties Brede Welvaart en Perspectief zonder schulden ingediend. Daar is in deze burap nog niet zoveel van terug te vinden. Het CDA zal schriftelijke vragen stellen zodat de gewenste informatie vóór de begroting binnen is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.