21 mei 2020

Verslag vanuit de raad

 

Donderdag 14 mei 2020 stond de allereerste digitale raadsvergadering van Alphen Chaam op het programma. Vanwege het Corona virus en het feit dat digitale besluitvorming door Den Haag mogelijk is gemaakt, was dit de gelegenheid om de digitale vergadering voor de lokale politiek te testen. Helaas was er voor het publiek met enige regelmaat een storing van toepassing, dit had te maken met landelijke technische problemen.

Tijdens het vragenhalfuurtje hebben wij namens het CDA aandacht gevraagd voor de het perspectief op Strijbeek. De verwachting is geschept dat dit perspectief samenhing met de ontwikkelingen in het Markdal maar een vervolg hierop blijft tot op heden uit. Het CDA heeft gevraagd aan het college om de bewoners hierin mee te nemen. Ook hebben wij het college gevraagd om te letten op het wildkamperen en verblijven in de bossen in onze gemeente. Ten tijde van Corona zijn er meer kwetsbare personen die mogelijk op straat komen en kiezen voor een zwervend bestaan. Voor deze mensen moet in deze tijd extra aandacht zijn, ook zeker gezien de kans op bosbranden. Als laatste hopen wij dat de maatregelen omtrent de procedure voor het vergunningvrij bouwen dure fouten in de toekomst voorkomen, wij weten echter ook dat dit niet geheel voorkomen kan worden.

Het CDA is geen voorstander van begraafplaatsen op eigen terrein in de gemeente Alphen Chaam. Daarom zijn wij dan ook voorstander van een zogenaamd nul beleid hiervoor zodat de aanvragen worden ontmoedigd. Dit betekent echter alsnog dat bijzondere situaties aan de gemeente kunnen worden voorgelegd. De raad kan dan alsnog beslissen om voor een unieke situatie een uitzondering op het beleid te maken. Tijdens een thema-avond komt de raad hier nog eens op terug.

Ten aanzien van de duurzaamheid- en startersleningen gaan wij de vraag naar deze leningen kritisch beoordelen. Het college heeft toegezegd periodiek terug te komen op de stand van zaken omtrent deze leningen. Aan de hand daarvan kunnen er conclusies worden getrokken of de budgetten moeten worden aangevuld of juist niet.

Wij betreuren als het CDA zijnde de lage ambities die worden getoond ten aanzien van het verminderen van het zwerfafval. De doelstelling bedraag 10% vermindering en wanneer er wordt gevraagd om ambitieuzer te zijn dan wordt er direct verwezen naar het beschikbare budget. De uitvoeringsagenda hiervoor zal dan ook kritisch worden gevolgd. Het budget is nu al bijna op gesoupeerd aan een visie, de daadwerkelijk uitvoering en dus het verminderen van het zwerfafval moet helaas nog beginnen.

Vervolgens stond het bestemmingsplan voor De Ligt IV opnieuw op de agenda nadat het voorstel een vergadering eerder niet besluitrijp werd geacht. De wethouder kwam echter terug met hetzelfde voorstel. Tevens werd er geen financiële onderbouwing aangeleverd voor een gewijzigde planvorming, dit is de vorige vergadering wel besproken. Wij hebben de wethouder nogmaals op het hart gedrukt om te kiezen voor de patiowoningen in het landschapspark, hopelijk in combinatie met het CPO initiatief. Dit soort initiatieven vanuit de gemeenschap dienen te worden omarmd. Doordat een tegenstem een stem tegen woningbouwontwikkeling in Alphen zou zijn hebben wij uiteindelijk wel ingestemd met het bestemmingsplan.

Als laatste waren er 3 moties aan de orde tijdens de vergadering. Het CDA wou het college oproepen om een signaal af te geven aan de Nederlandse overheid door zich aan te sluiten bij de coalitie voor de veilige opvang van alleenstaande kinderen uit vluchtelingenkampen in Griekenland. Tevens zou het college de mogelijkheid moeten onderzoeken tot opvang in de gemeente. Hoewel de motie sympathiek werd geacht door de andere partijen werd deze niet aangenomen doordat dit een landelijk probleem betreft. De moties van het GBSV en de VVD heeft het CDA wel gesteund omdat het signaal wat hiermee richting de landelijke politiek wordt afgegeven door het CDA wordt ondersteund. Uiteraard is het wel teleurstellend dat de andere partijen bij de motie van het CDA aandragen dat dit een landelijke aangelegenheid betreft en vervolgens bij een andere motie wel een signaal voor een landelijke aangelegenheid willen afgeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.